กสิกรไทยร่วมมือกับไอบีเอ็ม พัฒนาระบบ OriginCert API

กสิกรไทยร่วมมือกับไอบีเอ็ม พัฒนาระบบ OriginCert API โดยระบบนี้ผู้ใช้สามารถขอเอกสารหนังสือค้ำประกันได้รวดเร็วปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนที่นำมาใช้คือ “Hyperledger” ซึ่งโครงสร้างนี้จะนำไปใช้รับรองเอกสารฉบับต้น โดยธนาคารจะออกเอกสารไว้ในระบบ ผู้ใช้สามารถแชร์ในหน่วยงานได้ และยังไปประยุกต์ใช้ออกเอกสารในรูปแบบอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือสลิปธนาคารได้อีกด้วย

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

IT Brief 2 / ไอทีอัพเดต พ.ย. 60

อุ่นเครื่องอีสปอร์ตที่เกาหลีใต้ ก่อนถึงโอลิมปิก