งานประกาศรางวัล MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015

EGA ประกาศรางวัลสุดยอดแอพพลิเคชั่นภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2558 MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015 โดยแอพฯที่ได้รับรางวัลประเภทสุดยอดแนวคิดได้แก่ ViaBus ใช้ในการติดตามรถโดยสารสาธารณะแบบเรียลไทม์ และประเภทสุยอดนวัตกรรม แอพฯ SmartHealth for Chronic Kidney Disease ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังที่เชื่อมโยงกับระบบ Hospital Information System โดยยังมีรางวัลอื่นๆอีกรวม 17 รางวัล