ทดสอบความรู้ดิจิทัล การันตีความสามารถ

เมื่อถึงเวลาของการทำงาน ในช่วงสมัครงานก็มักจะมีคำถามถึงความสามารถทางดิจิทัล ซึ่งก็จะแบ่งเป็นระดับพอใช้ ดี หรือดีมาก ซึ่งหลายคนก็เลือกตอบในข้อที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับตัวเอง เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้มีเกณฑ์วัดที่แน่ชัดสำหรับทักษะด้านนี้เกิดขึ้นในบ้านเรา

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับสถาบัน ICDL พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล พร้อมออกประกาศนียบัตรรองรับให้ผู้ผ่านการทดสอบ

ซึ่งในตอนนี้ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับสถาบัน ICDL (The International Computer Driving Licence)  โปรแกรมทดสอบความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อเปิดทำการอบรม และจัดสอบวัดความรู้ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถวัดระดับทักษะเพื่อการันตีตัวเองได้แล้ว

วีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

วีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) กล่าวว่า ทาง สคช. ต้องการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลให้กับคนไทย ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการในการดำเนินงาน มาพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของคนไทย

“กำลังคนเป็นสิ่งสำคัญในการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 แต่การเร่งพัฒนาต้องเป็นไปทั้งระบบ ทางด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลตอนนี้ก็ได้ผู้นำด้านการประเมินทักษะระดับสากลอย่าง ICDL มาร่วมมือกันทำงานสนับสนุน ยกระดับความรู้และทักษะด้านการใช้ดิจิทัลให้กับบุคลากรของรัฐ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ด้วยการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล คาดว่าในอนาคตเราจะเห็นการสร้างกำลังคนในตลาดอาชีพของคนไทย มีทักษะในการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ”

ที่ผ่านมาได้เปิดการอบรม และทดสอบศักยภาพให้กับข้าราชการ และสถาบันการศึกษา แล้วบางส่วน โดยหลังจากนี้จะเริ่มสร้างการเรียนรู้ไปยังบริษัทเอกชน เยาวชน และบุคคลทั่วไป ให้เห็นถึงความสำคัญของการประเมินทางทักษะดิจิทัลให้มากขึ้น

โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เพื่อวัดคุณสมบัติของการทำงานในแต่ละบุคคล ตั้งแต่ระดับพื้นฐานการใช้งาน

ประโยชน์ของการสอบ ICDL

จนถึงการทำงานร่วมกันผ่านดิจิทัล ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจากสคช. ด้วย

หลักสูตรประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล
Digital Literacy Standard
โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ICDL

 ระดับที่ 1 การรับรู้และเข้าใจถึงโลกดิจิทัล (ICDL Computers & Online Basics)

  • พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Basics)
  • พื้นฐานการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Online Basics)

ระดับที่ 2 พื้นฐานความรู้ทักษะดิจิทัล (ICDL Application Basics)

  • พื้นฐานงานเอกสารประมวลคำ (Word Processing Basics)
  • พื้นฐานตารางงานคำนวณ (Spreadsheet Basics)
  • พื้นฐานการนำเสนองาน (Presentation Basics)

ระดับที่ 3 การทำงานร่วมกันด้วยดิจิทัล (ICDL Digital Collaboration)

  • การทำงานร่วมกันออนไลน์ (Online Collaboration)
  • การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล (Web Editing)

การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย (IT Security)

ซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจะวัดทักษะความรู้ ต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยต้องผ่านการประเมิน 75% จึงจะได้รับประกาศนียบัตร โดยการเข้าทดสอบแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 800-1,200 บาท

โดยที่ผ่านมา ICDL ก็ได้ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรมาแล้วกว่า 150 ประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าทดสอบก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สอบ ICDL ทั่วประเทศ ซึ่งประกาศนียบัตรดังกล่าวจะไม่มีวันหมดอายุ แต่ศูนย์สอบเองจะมีการอัพเดตเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่การทดสอบอย่างต่อเนื่องทุก 1-2 ปี

You may be interested in

Latest post from Facebook


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/digitalagemag.com/httpdocs/wp-content/themes/geeky-child/shortcodes/new-listing.php on line 19

Related Posts

กฏหมายใหม่ใช้ทั่วไทยแล้ว – ห้ามคนขับหยิบจับมือถือใช้ขณะขับรถ

จากนี้ไป การขับรถไปคุยไป ต้องใช้หูฟังเท่านั้น ห้ามหยิบจับมือถือขณะขับ ถ้าจำเป็นต้องหยิบจับก็ต้องจอดรถก่อน …