ทอ-ไอ-ยอ-ไทย สอนน้องอ่านภาษาไทย เบื้องต้น

ทอ-ไอ-ยอ-ไทย-applicaition

ช่วงเริ่มต้นในการเรียนรู้ภาษา ยังคงเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเสมอ โดยเฉพาะกับเด็กๆ ทีเริ่มเข้าโรงเรียนและเรียนรู้ภาษาอย่างจริงจังที่มาก กว่าการพูด ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยของเด็กเล็ก ยังคงมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด ก็จะทำให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ แต่หากไม่มีการดูแลแก้ไข ก็จะเกิดผลกระทบต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน

น้องๆ จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์, ศิริพักตร์ชา เวชกามา และไอริณ ยุกตจรงค์ จึงได้จัดทำโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ทอ-ไอ-ยอไทย” เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาษาไทย ด้วยการฟังการออกเสียง และประเมินผลด้วยแบบทดสอบ

นำความรู้ที่มีมาใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการ ”พี่ติวน้อง” ภายในโรงเรียน ที่จะให้รุ่นพี่มาสอนวิชาต่างๆ ให้กับรุ่นน้อง ณัฐกนก หนึ่งในสมาชิกได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในวิชาคณิตศาสตร์และลองให้น้องอ่านโจทย์ให้ฟัง ก็พบว่ายังมีบางคนที่อ่านโจทย์ไม่ออกทั้งที่เป็นคำง่ายๆ จึงคิดหาวิธีที่จะเข้ามาช่วยปัญหาตรงนี้

ทอ-ไอ-ยอ-ไทย-applicaition

“พอได้เจอปัญหานี้ ประกอบกับตัวเองก็มีความรู้ความชอบด้านการทำซอฟต์แวร์อยู่แล้ว จึงนำมาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกันจนเป็นผลงาน ทอ-ไอ-ยอ-ไทย แล้วส่งประกวดโครงการ NSC ครั้งที่ 18 ประเภทโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระดับนักเรียน ก็ได้รับรางวัลที่ 3 มา การที่ได้เข้าร่วมโครงการนับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่อีกทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความรู้เพิ่มเติม ทบทวน แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ และก็ทำให้เราพัฒนาผลงานนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้”

ซึ่งทั้ง 3 คน ก็แบ่งหน้าที่กันออกไปเป็นการเขียนโค้ดบนคอมพิวเตอร์ เขียนโค้ดบนแท็บเล็ต และกราฟิก แต่ด้วยความที่มีเวลาว่างแค่ช่วงเลิกเรียนหรือวันหยุดเท่านั้น ก็เป็นปัญหาของน้องๆ ในการทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา

ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย พบแนวทางการสร้างผลงานง่ายขึ้น
ส่วนของขั้นตอนการพัฒนาหลังจากพบปัญหาแล้ว น้องๆ ได้ทำการศึกษาข้อมูล ซึ่งด้วยความที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วก็ทำให้การทำงานตรงนี้ง่ายยิ่งขึ้น ในส่วนแรกที่ทำเริ่มจากการทำเนื้อหา แบบทดสอบเป็นกระดาษแจกให้ทดลองฝึก ซึ่งก็พบว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้น จึงนำส่วนนั้นมาทำเป็นซอฟต์แวร์

ทอ-ไอ-ยอ-ไทย-applicaition

“ที่โรงเรียน เราก็อยู่กับกลุ่มเป้าหมายเลยคือ น้องที่อ่านไม่ออกประมาณ 10 คน แล้วก็ปรึกษาครูไปด้วย พบว่าสาเหตุที่เขาอ่านไม่ออกเลยก็คือ เขาไม่สามารถจำเสียงพยัญชนะได้ เขารู้ว่าตัวนี้คือ กอไก่ แต่ไม่รู้ว่าออกเสียงกอ คือเขาเรียนแบบการท่องจำว่าตัวนี้ตัวอะไร แต่ไม่รู้การใช้งาน ไม่รู้ว่าต้องออกเสียงอย่างไร อย่างคำว่า กวาด กอ วอ อา ดอ กวาด แต่น้องจะสะกดเป็น กอไก่ วอแหวน พอเสียงไม่ได้ คำมันก็ไม่ได้ เราก็เอาคำตอบที่เราได้ตรงนี้มาปรับใช้ในโปรแกรม และใช้กราฟิก เสียง เพื่อดึงดูดให้น้องๆ ตั้งใจและสนุกกับการเรียนมากขึ้น”

ในโปรแกรมมีเนื้อเรื่องด้วยการใช้ตัวละครหลักคือ เด็กชายไม้เอกและหมาน้อยผู้พิทักษ์ ที่จะต้องเดินทางตามหาความรู้ภาษาไทยจากปีศาจหุ่นยนต์ โดยการใช้งานจะแบ่งออกเป็น 5 บท เริ่มจากพื้นฐานไปจนถึงการผสมคำ คือพยัญชนะไทย สระ มาตราตัวสะกด วรรณยุกต์ อักษรนำและคำควบกล้ำ มีการยกตัวอย่างคำประกอบแต่ละบทเรียน และมีเสียงเพื่อให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง รวมถึงแบบทดสอบ แบบฝึกหัดเพื่อทบทวน ปัจจุบันมีคลังคำศัพท์ประมาณ 1,000 คำ ซึ่งเน้นเป็นพื้นฐานที่ควรรู้

ส่งเสริมการศึกษาและช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น
หลังจากผลงานได้ออกมาเป็นรูปร่างที่ใช้ได้จริงแล้ว น้องๆ ก็ได้นำไปใช้งานกับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังเริ่มเรียนภาษาไทย ก็พบว่าผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น เรียนรู้ได้เร็วและสนุกสนานกับการเรียน

ทอ-ไอ-ยอ-ไทย-applicaition

นอกจากเริ่มใช้ที่โรงเรียนแล้ว เราก็ยังนำไปใช้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีด้วย ซึ่งจากกลุ่มผู้ทดลองใช้ 55 คน พบว่าเด็กจำนวน 18 คน มีพัฒนาการทางด้านภาษาไทยดีขึ้น

“ตอนนี้เราทำเป็นรูปแบบแผ่น CD เพื่อง่ายต่อการใช้งานกับโรงเรียนที่ห่างไกล เพราะยังไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตที่เสถียรมากเข้าถึง ถ้าเปิดจากแผ่นก็จะง่ายกว่ามาก”

ในอนาคตน้องๆ ก็ยังจะเดินหน้าพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ต่อไปด้วยการเพิ่มคำศัพท์ และขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังชั้นประถมศึกษาตอนต้น ให้ได้ใช้งานเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งการใช้งานนี้ก็จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับการศึกษาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts