บราเดอร์ เจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรมากขึ้น หลังฉลองครบ 20 ปี

ธุรกิจบราเดอร์ เม.ย 2559 – มี.ค.  2560 มูลค่า 6,400 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาครบรอบ 20 ปีแล้ว สำหรับบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในด้านธุรกิจเครื่องพิมพ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 25%ต่อปี พร้อมวางแผนทิศทางในการดำเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อต่อยอดการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) หรือ CSB 2018 : Challenge Strategy Brother 2018 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Transform For The Future

สัดส่วนรายได้ของบราเดอร์ทั่วโลก

โดยการปรับเปลี่ยนเพื่อการเติบโตในอนาคตใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

1.Business Transformation การขยายตลาดนอกเหนือจากตลาดเครื่องพิมพ์ไปยังตลาด Multi  Business Enterprise จำพวกอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจองค์กรมากยิ่งขึ้น

2.Operation Transformation การปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3.Talent Transformation การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งทักษะการทำงานและความรู้ด้านต่างๆ เพื่อพร้อมสำหรับก้าวสู่การเป็นผู้นำในอนาคตต่อไป

ทาดะชิ อิชิกุุโระ ประธานบริหารอาวุโสและกรรมการบริษัทในกลุ่มบราเดอร์

ทาดะชิ อิชิกุโระ ประธานบริหารอาวุโสและกรรมการบริษัทในกลุ่มบราเดอร์ กล่าวว่า แม้ผลสำรวจของ IDC จะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมและเทรนด์ของตลาดเครื่องพิมพ์ Mono Laser และ Color Laser ทั่วโลกว่าจะไม่มีการเติบโต แต่บราเดอร์ ก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ IDC ยังคาดการณ์ว่าตลาดรวมเครื่องพิมพ์จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา จากเดิมอยู่ที่ 46% จะเพิ่มขึ้นเป็น 51% ในปี 2564 ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างการเติบโตของบราเดอร์ เนื่องจากบราเดอร์มีการทำตลาดไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาด้วย

โทโมยูกิ ฟูจิโมโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

โทโมยูกิ ฟูจิโมโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บราเดอร์ ประเทศไทยมียอดขายเติบโตขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ โดยมียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว นอกจากนี้ ยังครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในตลาด Mono Laser Multi-Function อยู่ที่ 34.6% และเป็นอันดับ 2 ในตลาด Mono Laser Printer 28.3% (ข้อมูลจาก GfK)

“แผนดำเนินธุรกิจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับบราเดอร์ทั่วโลก ทั้งการรักษาฐานลูกค้าทั่วไปและขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าองค์กร ปรับปรุงระบบการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยังธุรกิจองค์กรเพิ่มขึ้น โดยใช้กลยุทธ์การนำเสนอผ่านระบบโซลูชัน และการทำสัญญาการค้ากับกลุ่มธุรกิจองค์กร”

ซึ่งนอกจากเครื่องพิมพ์ และจักรเย็บผ้าที่มีการทำตลาดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยแล้ว บราเดอร์เองก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งถ้ามีความต้องการใช้งานในประเทศไทยแล้ว ทางบริษัทก็บอกว่าพร้อมที่จะนำเข้ามาให้ใช้งานกันอย่างแน่นอน

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

Co working space สำหรับสตาร์ทอัพ แหล่งเรียนรู้งานพิมพ์ดิจิทัล ใช้งานฟรี

จะเห็นว่าขณะนี้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามกระแสดิจิทัล มีความต้องการสินค้าที่เจาะจงมากขึ้น มีเอกลักษณ์ในแบบของตนเอง ธุรกิจเองก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อความต้องการดังกล่าวให้มากขึ้นกว่าเดิม หนึ่งธุรกิจที่เริ่มเปลี่ยนให้เห็นบ้างแล้ว...