บูทแคมป์ค้นหาสตาร์ทอัพในอาเซียน


อาเซียนเป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกด้วยจำนวนประชากรกว่า 620 ล้านคน รองจากจีนและอินเดีย เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมีการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 และมีผู้ใช้งานดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ซึ่งเป็นจำนวนกว่า 200 ล้านคน ทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตไปถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ขณะที่ประเทศไทย กำลังมุ่งหน้าไปสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัล (ดิจิทัลฮับ) โดยเร่งพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมสตาร์ทอัพในภูมิภาคนี้

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) ร่วมกับ ไรส์ (RISE) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรและสตาร์ทอัพ จัดโครงการ “D-NEXT by PTT Digital x RISEบูทแคมป์ (Boot Camp) ที่จะพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพ ผ่านการสร้างโปรแกรมสนับสนุนธุรกิจ พร้อมทั้งยกระดับสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจดิจิทัลชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต และโอกาสในการทำงานร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.

อรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันโลกธุรกิจต่างแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่ผ่านมากลุ่มปตท. จึงได้นําเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ Big Data, Blockchain ฯลฯ เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และมีบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็น Flagship ในการดำเนินงานด้านดิจิทัลและศูนย์กลางในการขับเคลื่อนองค์กร

ทั้งนี้โครงการ D-NEXT จะเปิดรับสมัครสตาร์ทอัพที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งทางออนไลน์ ทางเครือข่าย RISE และรับสมัครตามกิจกรรม Roadshow ใน 5 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2018 หลังจากนั้นจะคัดเลือกสตาร์ทอัพจํานวน 15 ทีม เพื่อเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพจากเมนเทอร์ที่มากประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งในด้าน Culture , Community และ Corporate ในบูทแคมป์เป็นระยะเวลา 3 เดือน

นายแพทย์ ศุภชัย ปาจริยานนท์ ผู้ก่อตั้ง RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรและสตาร์ทอัพ กล่าวว่า ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยการออกแบบโปรแกรมเร่งสปีดการเติบโตแบบเฉพาะเจาะจง ได้รับโอกาสในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และนำเสนอผลงานกับนักลงทุนจากทั่วทั้งภูมิภาคอีกด้วย อย่างไรก็ตามผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ทาง www.riseaccel.com/dnext

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

ธนาคารกรุงเทพรับสมัครสตาร์ตอัพ เข้าโครงการ Bangkok Bank InnoHub Season 2

ธนาคารกรุงเทพร่วมกับบริษัท Nest ที่มากด้วยประสบการณ์ด้านสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทค ค้นหาธุรกิจสตาร์ทอัพ 5 กลุ่ม …