ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไร จากศูนย์ Huawei OpenLab Bangkok

หัวเว่ย เปิดศูนย์ Huawei OpenLab Bangkok เพื่อเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานด้านไอซีทีแบบเปิด และดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับองค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยจะพัฒนานวัตกรรมการคิดค้นโซลูชั่นใหม่ๆ ทั้งยังส่งเสริมระบบนิเวศอุตสาหกรรม และให้บริการฝึกอบรมด้านไอซีที

นายเดวิด ซุน ประธานกรรมการบริหารและหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 15 ล้านเหรียญสหรัฐ มีเนื้อที่ราว 2,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ ณ อาคารจี ทาวเวอร์ จะเน้นพัฒนาและคิดโซลูชั่นด้านไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เช่น สั่งเปิด-ปิดไฟฟ้าบนมือถือ, ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น  และ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เช่น ความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งมีความตกลงทำงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทย ซึ่งจะเห็นผลภายในปี 2021

โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 15 ล้านเหรียญสหรัฐ มีเนื้อที่ราว 2,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ ณ อาคารจี ทาวเวอร์ จะเน้นพัฒนาและคิดโซลูชั่นด้านไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เช่น สั่งเปิด-ปิดไฟฟ้าบนมือถือ, ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น  และ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เช่น ความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งมีความตกลงทำงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทย ซึ่งจะเห็นผลภายในปี 2021

ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม 3 ส่วนหลัก

ด้านภาครัฐ มีโครงการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับภาคอุตสาหกรรมทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ผู้สูงวัย, การเกษตร และการท่องเที่ยว ซึ่งยังพบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละหน่วยงานยังอยู่กระจัดกระจาย รวมถึงยังขาดเทคโนโลยีที่จะเข้ามาแก้ไข แล้วจะทำอย่างไรให้เกิดขึ้นจริงได้เร็วยิ่งขึ้น

โดย OpenLab Bangkok เข้ามาช่วยในเรื่องนี้ จะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลไว้ในฐานเดียวกัน สร้างเป็นบิ๊กเดต้า ทั้งภาครัฐ เอกชน นักธุรกิจ และประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาใช้งาน และนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ได้ ซึ่งมีความพร้อม 4 ด้าน ได้แก่

1 บรอดแบนด์ ที่รองรับทั่วทั้ง 77 จังหวัด 15 Mbps ผ่านเคเบิ้ลใต้น้ำ

2 คลาวด์ อินฟราซัคเจอร์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ามาใช้ข้อมูลได้

3 เครื่องมือในการพัฒนาเป็นโซลูชั่น มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยคอยสนับความคิดใหม่ๆ

4 บุคลากรด้านไอซีที คอยให้คำปรึกษาและสอนวิธีการพัฒนา

พัฒนาบุคลากรด้านไอซีที

นอกจากนี้ ยังเปิดเป็นศูนย์สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่มีไอเดียในการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสังคม และสถาบันการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยสัมผัสกับเทคโนโลยีมาก่อน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีเพิ่มขึ้น ผ่านการใช้เครื่องมือใน OpenLab Bangkok

Huawei OpenLab Bangkok พัฒนาบุคลกรด้านไอซีที

  • ฝึกอบรมบุคลากรด้านไอซีทีไม่ต่ำกว่า 800 คนต่อปี
  • บุคลากรที่ผ่านประกาศนียบัตรรับรองด้านอาชีพ Huawei Certification  500 คนต่อปี
  • รองรับโครงการทดสอบแนวคิด (POC) 150 คนต่อปี
  • สตาร์ทอัพด้านไอซีทีมากกว่า 20 ราย

ทั้งนี้ Huawei OpenLab Bangkok เป็นแห่งที่ 7 ต่อจากศูนย์เมืองซูโจว ประเทศจีน, มิวนิค, มอสโค, เม็กซิโก, สิงคโปร์ และดูไบ ตามลำดับ โดยแต่ละที่จะมีการพัฒนาและวิจัยในเรื่องที่ต่างกัน และสามารถใช้ข้อมูลจากศูนย์ต่างๆ ร่วมกันได้ทั่วโลก

เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนานวัตกรรมความร่วมมือและการคิดค้นโซลูชั่นใหม่ร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ของภูมิภาคชัดเจนขึ้น รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

หัวเว่ย พัฒนาตัวโซลูชั่น เพื่อพัฒนาการเข้าถึงบริการ VR และ HD

หัวเว่ย เปิดตัว 3 โซลูชั่นใหม่ พร้อมขยายฐานผู้ประกอบการด้าน...