ประเทศไทยมียอดทำธุรกรรมผ่าน E-wallet อาลีเพย์ สูงเป็นอันดับ 2

จากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดเผยข้อมูลสถิติเบื้องต้นของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ในปี 2561 ซึ่งมีจำนวนถึง 929,771 คน (อัพเดต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561) โดยถึงแม้ยอดจะลดลงจากปีที่แล้ว จาก ปี 2017 ที่มียอดนักท่องเที่ยว 937,903 คน โดยสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะจากการปราบปรามของทัวร์ศูนย์เหรียญ และเหตุการณ์เรืออับปางที่ จ.ภูเก็ต  แต่ก็ยังถือว่านักท่องเที่ยวจีนก็ยังเลือกประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวอันดับแรก ๆ อยู่

การมาท่องเที่ยวก็ย่อมมีการใช้สอยเงิน ซึ่งปัจจุบัน การชำระเงินผ่าน E-wallet จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง อาลีเพย์ ได้เปิดเผยถึงการใช้จ่ายของชาวจีนที่ท่องเที่ยว ทำธุรกรรมในร้านค้าต่างประเทศผ่านอาลีเพย์ที่เพิ่มขึ้น 2.6 เท่า

ชาวจีนในปัจจุบัน พกเงินสดน้อยลง สำหรับออกไปจับจ่ายข้างนอกโดยไม่พกเงินสด เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว ซึ่งทำให้เห็นอย่างชัดเจนที่ว่า การจับจ่ายเงินในรูปแบบ E-wallet นั้นเป็นที่นิยม ธุรกิจ หรือร้านค้าที่ติดต่อกับคนจีนหรือกับชาวต่างชาติ ต้องให้ความสำคัญกับ E-wallet เพิ่มมากขึ้น

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

บริจาคเงินผ่าน truemoney wallet
เปิดกระเป๋าเงินมือถือ สบทบเงินบริจาค

กระแสการบริจาคเงินเพื่อช่วยโครงการ ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดการพูดถึงการบริจาคเงินทั่วสังคมออนไลน์ ขณะที่องค์กรต่างๆ เอง ก็เข้ามามีส่วนสนับสนุนให้การทำบุญเป็นเรื่องง่ายขึ้น