ผู้ประกอบการ เปลี่ยนสู่ SMEs 4.0 ด้วยการลงทุนนำระบบไอทีมาปรับใช้

Cisco START เครื่องมือช่วย SMEs ลดต้นทุน

Cisco START เครื่องมือช่วย SMEs ลดต้นทุน

จากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กและกลางต้องก้าวสู่การเป็น SMEs 4.0 ที่เทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดต้นทุนการผลิต และเป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายอย่างไร้พรมแดน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) พบว่า สถานะของเอสเอ็มอีไทยในปัจจุบันอยู่ที่ระดับยังไม่ถึงขั้นที่เรียกได้ว่า 4.0 เท่าไหร่นัก โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการปรับตัวที่ไม่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยปัจจุบันเอสเอ็มอีที่มีอยู่ในประเทศไทยกว่า 2.78 ล้านราย พบว่า มีเพียง 20% หรือประมาณ 550,000 รายเท่านั้นที่นำระบบเทคโนโลยีและเครื่องมือออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในกิจการ ส่วนที่เหลืออีก 80% ยังไม่สามารถผนวกเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจได้ ทำให้มีแนวโน้มว่ามีเพียง 20% เท่านั้นที่สามารถอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ในยุคดิจิทัล

รวมถึงในปี 2560 ทั้งปัจจัยเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ และสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง เอสเอ็มอีจึงต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่อยู่เสมอโดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบดิจิทัลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนไม่เพียงเพื่อความอยู่รอด แต่เพื่อการได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย

ชาตรี ตั้งมิตรประชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมฮับ จำกัด

ชาตรี ตั้งมิตรประชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมฮับ จำกัด เป็นหนึ่งธุรกิจเอสเอ็มอีค้าส่ง ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และของตกแต่งในบ้าน ที่เริ่มนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้งานตั้งแต่ปี 2000 บอกว่า มีการลงทุนไอทีอย่างต่อเนื่อง เข้ามาช่วยในเรื่องของลดค่าใช้จ่าย อย่างการประชุมโดยเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่สามารถประชุมพนักงานพร้อมกันต่างสาขาได้ในคราวเดียว ทำให้ลดต้นทุนค่าเดินทาง ค่าจัดสัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน

ด้าน วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า ในไม่ช้าธุรกิจเอสเอ็มอีจะการแข่งขันกันที่นวัตกรรมและการผลิตที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหลัก สู่การเชื่อมต่อโรงงานการผลิต การใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล และเข้ามาช่วยลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย

เครื่องมือ Cisco START ที่เข้ามาช่วยธุรกิจ SMEs เช่น อุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย สามารถทำได้ใน 10 นาที เพียงตั้งค่าสวิตซ์ เจ็ดขั้นตอน หรือการติดตั้งระบบความปลอดภัยของเครือข่ายเพียงเก้าคลิก

ทั้งนี้ ได้แนะนำเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยเอสเอ็มอีในการดำเนินธุรกิจ โดย Cisco START เน้น 3 อย่างด้วยกัน คือ ง่าย, ปลอดภัย และชาญฉลาด ที่ใช้กับธุรกิจขนาดใหญ่แต่ปรับให้เข้ากับขนาดของธุรกิจเอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดกลางในราคาที่เข้าถึงได้

อย่างไรก็ตาม การจะก้าวสู่การเป็น SMEs 4.0 ได้นั้นจะต้องเริ่มทันที และต้องรู้จักการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ใช้ถูกจุดสำหรับประเภทธุรกิจที่ทำอยู่ และลงทุนระบบไอที หากช้ากว่านี้อาจส่งผลให้ธุรกิจชะงักงัน ถึงขั้นอาจต้องล้มเลิกกิจการไปในที่สุด

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

Co working space สำหรับสตาร์ทอัพ แหล่งเรียนรู้งานพิมพ์ดิจิทัล ใช้งานฟรี

จะเห็นว่าขณะนี้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามกระแสดิจิทัล มีความต้องการสินค้าที่เจาะจงมากขึ้น มีเอกลักษณ์ในแบบของตนเอง ธุรกิจเองก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อความต้องการดังกล่าวให้มากขึ้นกว่าเดิม หนึ่งธุรกิจที่เริ่มเปลี่ยนให้เห็นบ้างแล้ว...