พัฒนาอุปกรณ์ IoTs เชื่อม AI เพื่อการทำงานที่ฉลาดขึ้น ตัดสินใจได้เอง

อโณทัย เวทยากร

จากกระแสของอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง หรือที่เรียกกันว่า IoT ตั้งแต่โทรศัพท์ รถยนต์ หลอดไฟไปจนอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องวัดชีพจร ต่างทำงานได้ฉลาดเหมือนมีชีวิต ทางเดลล์ เทคโนโลยีส์ จึงเปิดแผนก IoT ขึ้นใหม่ รองรับเทรนด์ที่กำลังจะเติบโตในปีหน้า ทั้งจำนวนขององค์กรธุรกิจต่างๆ ให้ความสนใจมากขึ้น ที่อยากปฏิรูปธุรกิจของตนไปสู่ดิจิทัล

บุญโชค วงศ์ดีเลิศ

ทางเดลล์เผยว่า ในปี 2020 Connected Devices ที่ไม่ใช่แค่มือถือเท่านั้นที่เชื่อมกับอินเตอร์เน็ต และจะมีจำนวนมากกว่ามือถือ หรือประมาณ 20.4 ล้านชิ้น โดยอนาคตเทรนด์นี้จะเรียกว่า “Connected Things” จะเป็นตัวเก็บรวบรวบข้อมูลมหาศาล ส่งผลให้องค์กรต้องเตรียมพร้อมรับมือจัดการข้อมูลเหล่านั้น และนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์

การมาของ IoT เกิดความต้องการในการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์และกระจายศูนย์ แต่อุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถรอการตอบสนองจากระบบโครงสร้างคลาวด์แบบรวมศูนย์ ซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายวินาที ทำให้เดลล์พัฒนาอุปกรณ์ที่จะสามารถคิดได้เอง ก่อนที่จะส่งข้อมูลไปยังคลาวด์

โดยการทำงานจะเป็นการรวมกันระหว่าง IoT และ Artificial Intelligence ตั้งแต่ส่วนที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง (Edge) จนถึงระบบงานหลัก (Core) เก็บข้อมูลไปยังคลาวด์ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบภาพรวม ซึ่งเดลล์จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางของเซ็นเซอร์กับผลลัพธ์ที่องค์กรอยากได้ เช่น บริษัทขนส่ง ใช้ระบบขนส่งของเย็นด้วย IoT ในการควบคุมขณะขนส่ง สามารถตัดสินใจได้เองในการตั้งค่าอุณภูมิที่พอดี

เดลล์ เคลมว่าอุปกรณ์ IoT ที่พัฒนามามีจุดเด่นรองรับการทำงานแบบเรียลไทม์ การส่งข้อมูลไปเก็บไว้คลาวด์ในราคาที่ต่ำ เนื่องจากมีการคัดเลือกข้อมูลที่จำเป็น โดยไม่ส่งข้อมูลซ้ำแล้วไปเก็บไว้อีก รวมถึงมีระบบซีเคียวริตี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ทั้งนี้ ถูกนำไปใช้โครงการ แสนสุข สมาร์ท ซิตี้ ที่ร่วมกับสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีเครื่องอุปกรณ์เซ็นเซอร์ติดตั้งไว้ที่บ้าน หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์กลาง เพื่อได้รับการช่วยเหลือให้ทันท่วงที เช่น การเรียกรถพยายาล เป็นต้น

ขณะนี้ IoT นิยมไปใช้สำหรับเกษตรกรรมมากขึ้น สร้างแปลงเกษตรแนวใหม่ เก็บข้อมูลการปลูกผักด้วยเซ็นเซอร์ รวมไปถึงในอนาคต IoT จะเข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแน่นอน โดยเฉพาะยานยนต์ไร้คนขับ ที่จะฉลาดและสามารถตัดสินใจได้เอง โดยไม่ต้องรอการประมาลผลจากคลาวด์

นอกเหนือจากการเปิดแผนก IoT ใหม่แล้ว เดลล์ เทคโนโลยีส์ ยังบอกว่า เข้าไปลงทุนในสตาร์ทอัพหลายๆ รายในแวดวง IoT เป็นการเชื่อมโยงระบบนิเวศด้านนวัตกรรมจากภายนอก เร่งการพัฒนาพร้อมกับนำเทคโนโลยี และโซลูชันใหม่ๆ ด้าน IoT, AI และ ML มาใช้พัฒนาเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อไป

 

 

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

ดีแทค ส่งเสริมการใช้การงานดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ดีแทค ตอบรับกระแสการเติบโตของโลกดิจิทัล เร่งติดสปีดการใช้งานดิจิทัลลูกค้าดีแทค พร้อมวาดแผนกลยุทธ์ดิจิทัลมุ่งสู่บริการที่มากกว่า โทรคมนาคม สร้างดิจิทัลอีโคซิสเต็มและเปลี่ยนผ่านโมเดลปฏิบัติการสู่ดิจิทัล ปูทางดีแทคแอปสู่ซูเปอร์แอป   [caption...

  • องค์กรสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบ AI ได้ เพื่อความเที่ยงตรงของข้อมูล

    สถาบันการศึกษา IBV เปิดเผยว่า องค์กรถึง 82% จะมองถึงการนำ AI มาใช้แยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อน และเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ได้ แต่ก็เกิดคำถามว่า การแยกแยะข้อมูลหรือการเลียนแบบของมนุษย์นั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเลียนแบบในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ ? …ฉะนั้นจึงมีความพยายามตรวจสอบเทคโนโลยี AI ไปด้วยพร้อมกัน

  • Samsung ออกอุปกรณ์ GPS ติดตามสัตว์เลี้ยง

    Samsung เปิดตัวอุปกรณ์ GPS ขนาดเล็กเน้นใช้ติดตามสัตว์เลี้ยง, ติดบนของมีค่าเผื่อว่าถูกโจรกรรมหรือออกนอกเส้นทาง, หรือใช้สั่งเครื่องไฟฟ้าในบ้านระยะไกล

  • BMW เปิดตัว AI ประจำรถ – สื่อสารด้วยเสียง

    เตรียมเปิดตัวซอฟต์แวร์ “Hey BMW” ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะประจำรถยนต์ เน้นรับการพูดสั่งงานด้วยเสียงหรือผ่าน Smart Speaker หรือจากแอพมือถือ