มหาวิทยาลัยจีนใช้ AI จัด นศ. ลงหอพัก และแบ่งห้องจากลักษณะนิสัย

มหา'ลัยจีนนำ AI ปัญญาประดิษฐ์มาช่วจัดสรรหอพักนักศึกษา โดยมีจัดกลุ่มเด็กตามพฤติกรรมและลักษณะ ซึ่งได้จากการให้กรอกข้อมูลในแบบสอบถาม โดยจัดให้คนนิสัยคล้ายกันเป็นรูมเมทกัน

มหาวิทยาลัย Nanjing University ในจีนนำ AI ปัญญาประดิษฐ์มาช่วจัดสรรหอพักนักศึกษา โดยมีจัดกลุ่มเด็กตามพฤติกรรมและลักษณะ  ซึ่งได้จากการให้กรอกข้อมูลในแบบสอบถาม   โดยจัดให้คนนิสัยคล้ายกันเป็นรูมเมทกัน แทนที่จะแบ่งตามหมายเลขประจำตัวนักศึกษาแบบเดิม

ประเด็นในแบบสอบถามก็มีทั้งรูปแบบกิจวัตรประจำวัน, ซีเรียสเรื่องความสะอาดมากหรือน้อยอย่างไรตรงไหนบ้าง ? , ชอบเครื่องปรับอากาศเย็นมากเท่าใด ? ฯลฯ …โดยจะเริ่มใช้งานระบบนี้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ในปีนี้เลย

เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาช่วย ทางมหาวิทยาลัยก็เชื่อว่าจะได้รูมเมทห้องละ 5-6 คนที่ไปด้วยกันได้ดีกว่าแบบเดิมๆ  เอื้อให้พักผ่อนและใช้ชีวิตได้ดีขึ้น ทำให้การเรียนดีขึ้นด้วย

 

 

ข่าวจาก

www.abacusnews.com/digital-life/chinese-college-says-it-will-let-algorithms-assign-roommates-based-interests-and-habits/article/2160675

 

ภาพประกอบจาก

https://studycor.com/announcements/ustc-chinese-government-scholarship-chinese-university-program-2018

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

ดีแทค ส่งเสริมการใช้การงานดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ดีแทค ตอบรับกระแสการเติบโตของโลกดิจิทัล เร่งติดสปีดการใช้งานดิจิทัลลูกค้าดีแทค พร้อมวาดแผนกลยุทธ์ดิจิทัลมุ่งสู่บริการที่มากกว่า โทรคมนาคม สร้างดิจิทัลอีโคซิสเต็มและเปลี่ยนผ่านโมเดลปฏิบัติการสู่ดิจิทัล ปูทางดีแทคแอปสู่ซูเปอร์แอป   [caption...