ยักษ์เดินเรือ Maersk ร่วมทุน IBM ใช้ blockchain บริหารชิปปิ้ง

Maersk ร่วมทุนกับ IBM ใช้ blockchain มาสร้างฐานข้อมูลกลางระหว่างเรือขนส่งสินค้าทั่วโลก เพราะการขนส่งทางเรือมีผู้เกี่ยวข้องมากมายกระจายในประเทศต่างๆ

Blockchain เป็นวิธีรับส่งข้อมูลแบบกระจายข้อมูลธุรกรรมระหว่างกัน แบบที่ไม่มีใครสามารถแก้ข้อมูลได้เพียงฝ่ายเดียว จึงทำให้ข้อมูลถูกต้องน่าเชื่อถือ ประหยัด และไม่กระจุกอยุ่ที่ใดที่หนึ่ง

ล่าสุดบริษัท Maersk บริษัทด้านขนส่งและเดินเรือรายใหญ่ระดับโลกจึงร่วมทุนกับ IBM ตั้งบริษัทมาพัฒนาระบบการใช้ blockchain มาสร้างฐานข้อมูลกลางระหว่างเรือขนส่งสินค้าทั่วโลก เพราะการขนส่งทางเรือมีผู้เกี่ยวข้องมากมายกระจายในประเทศต่างๆ

งานนี้ใช้เทคโนโลยี “IBM Blockchain” ที่พัฒนาจากโครงการ Hyperledger Fabric ของไอบีเอ็ม โดยยังไม่มีการตั้งชื่อบริษัทใหม่นี้แต่อย่างใด

 
ข่าวจาก :
 ibm.com/blogs/blockchain/2018/01/digitizing-global-trade-maersk-ibm

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

IT Brief 2 / ไอทีอัพเดต พ.ย. 60

อุ่นเครื่องอีสปอร์ตที่เกาหลีใต้ ก่อนถึงโอลิมปิก