ศราเปาร้อยร้าน เรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์แบบเข้าใจง่าย ผ่านแอพฯ


วิธีการเดิมๆ ที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้น คือการมีหนังสือที่มีเนื้อหาตัวหนังสืออัดแน่นอยู่ภายใน และยังมีคำศัพท์ที่ใช้ในเรื่องที่ซับซ้อน ซึ่งทำให้เรื่องเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก แต่สำหรับในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีกับการศึกษาให้เข้าสู่รูปแบบของดิจิทัล ทำให้เกิดวิธีการประยุกต์นำข้อมูลต่างๆ มาลงในสื่อที่ทันสมัยอย่างเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สะดวกรวดเร็ว เข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

พิชชากร เจริญพรอนุกูล, รสิตา วัฒนศิริ และพิชชาพร ลิขิตปัจมนนท์ จากชมรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

พิชชากร เจริญพรอนุกูล, รสิตา วัฒนศิริ และพิชชาพร ลิขิตปัจมนนท์ จากชมรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

เพราะสื่อการเรียนรู้เป็นเรื่องที่สำคัญ ทำให้เด็กยุคใหม่ที่มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยี และพิชชากร เจริญพรอนุกูล, รสิตา วัฒนศิริ และพิชชาพร ลิขิตปัจมนนท์ จากชมรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จึงได้สร้างสรรค์ผลงานศราเปาร้อยร้าน (Sarapao Millionaire) สื่อการเรียนการสอนที่นำวิชาเศรษฐศาสตร์เข้ามาอยู่ในรูปแบบของแอพพลิ-เคชั่น และได้รับรางวัลที่ 3 จากเวทีการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

เปลี่ยนเนื้อหาที่ซับซ้อนให้น่าสนใจ ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย
เมื่อพูดถึงคำว่า เศรษฐศาสตร์ หลายคนคงนึกถึงกระบวนการที่ซับซ้อน ศัพท์เฉพาะที่ดูเป็นเรื่องไกลตัว ทำให้หลายคนพูดได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากและน่าเบื่อ การนำเนื้อหามาย่อให้เข้าใจง่ายขึ้นและเพิ่มความบันเทิงเข้าไปด้วย ดูจะเป็นการดึงดูดใจที่ดี และสามารถทำให้ผู้เรียนหันมาสนใจเนื้อหาเหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้น

น้องๆ เจ้าของผลงานเล่าว่า จุดเริ่มต้นคือตอนที่เรียนอยู่ชั้น ม.5 ซึ่งวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นหนึ่งในวิชาบังคับ แต่เนื้อหาส่วนใหญ่ในแบบเรียนเป็นตัวหนังสือ และมีคำศัพท์ที่ค่อนข้างไปทางวิชาการมากๆ เวลาที่อ่านจึงเข้าใจได้ยากและเกิดอาการสับสน ส่งผลให้ไม่อยากเรียนวิชานี้ จึงได้มีความคิดที่จะทำสื่อการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับตัวเองและคนอื่นด้วย เพราะคิดว่าจริงๆ แล้วเศรษฐศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว เพราะเราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

สำหรับเนื้อหาภายในแอพฯ นี้ มาจากหลักสูตรพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 5 บทย่อย ได้แก่ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ การเงินการคลัง ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางการแก้ไข  และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งถูกนำมาจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิกอธิบายและเปรียบเทียบ โดยการใช้รูปภาพในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจเนื้อหาง่ายยิ่งขึ้น

e206

ฉบับที่ 206 เดือนกุมภาพันธ์

การแข่งขันบริการ Streaming บน 4G

กลุ่มเป้าหมายของแอพฯ คือ กลุ่มนักเรียนในช่วง ม.4 – ม.6 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โดยหวังว่าจะได้ใช้เป็นสื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น เพราะสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยนอกจากจะมีเนื้อหาที่ครบถ้วนแล้ว ภายในแอพฯ ยังมีเกมที่เป็นแบบทดสอบให้ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มาอีกด้วย

เรียนรู้และทบทวนได้ด้วยตัวเอง
การใช้งานของแอพฯ ศราเปาร้อยร้าน สามารถเลือกได้ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เลือกบทเรียนได้ตามที่อยากเรียน ไม่จำเป็นต้องเรียงตามบทที่กำหนดไว้ ซึ่งหลังจากศึกษาเนื้อหาแล้วก็สามารถนำมาเล่นในเกมเพื่อทบทวนตัวเอง รวมทั้งแข่งกับเพื่อนได้อีกด้วย

app2

โดยหวังว่าจะได้ใช้เป็นสื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น เพราะสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยนอกจากจะมีเนื้อหาที่ครบถ้วนแล้ว ภายในแอพฯ ยังมีเกมที่เป็นแบบทดสอบให้ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มาอีกด้วย

ในส่วนของเกม ผู้เล่นจะดำเนินเรื่องผ่านตัวละครสลึง พ่อค้าขายซาลาเปา ที่ประกอบกิจการขายซาลาเปา แต่เนื่องจากไม่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ทำให้ร้านเจ๊ง จึงต้องกลับมาศึกษาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเพื่อนำมาพัฒนากิจการให้ประสบความสำเร็จ โดยมีการจำลองสถานการณ์ในเกมให้ผู้เล่นเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย หากเลือกเล่นในส่วนของผู้ขายโจทย์ก็จะกำหนดให้ผู้เล่นคำนวณราคาสินค้าเพื่อขายจริงจากจากต้นทุน วิธีการโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย และกำไร ส่วนของผู้ซื้อต้องเลือกสินค้าให้มีความคุ้มค่าที่สุด โดยดูองค์ประกอบทางปริมาณ คุณภาพ และราคา ซึ่งตรงนี้สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง

โดยหลังจากจบเกม จะมีการคำนวณคะแนนจากการเลือกทำตามเงื่อนไขที่กำหนดให้อย่างถูกต้อง หากเลือกเล่นแบบออนไลน์ก็จะมีการจัดลำดับคะแนนร่วมกันกับเพื่อนด้วย

ง่ายต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ได้จริง
จุดประสงค์ของการจัดทำแอพฯ นี้เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนอย่างแท้จริง เพื่อให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน โดยที่ผ่านมาทางโรงเรียนก็ได้นำแอพฯ นี้ไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้น ม.5 ของทางโรงเรียนด้วย

ในระยะเวลากว่า 1 ปีที่พัฒนาแอพฯ มีการปรับรูปแบบมากมาย เพราะตอนแรกที่เริ่มทำมาจากดีไซน์เพื่อใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเมื่อต้องย้ายเข้ามาอยู่ในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต การดำเนินงานทุกอย่างก็เปลี่ยน กราฟิกที่มีความละเอียดและไซส์ต่างๆ ก็เปลี่ยนเช่นกัน รวมถึงการใช้งานแบบสัมผัสก็ต้องนำเข้ามาใช้ด้วย นับว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอย่างมาก ซึ่งในตอนนี้ได้ปล่อยให้ดาวน์โหลดแล้วบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แต่ก็ยังมีการพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องอยู่อย่างต่อเนื่อง

“ที่ได้เริ่มต้นทำแอพฯ นี้ ในตอนแรกก็เพราะชอบการเขียนโค้ด และการวาดรูปอยู่แล้ว แต่พอเข้ามาทำจริงมันมีอะไรที่ซับซ้อนมาก ไม่ใช่แค่ทำแล้วจบไปเลย ต้องมีการปรับปรุง เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ก็หวังว่าสิ่งที่ตั้งใจทำมา ผู้ที่ได้ใช้งานจะได้รับประโยชน์จากแอพฯ นี้ และนำไปใช้งานได้จริงๆ ในชีวิตประจำวัน”

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

ทอ-ไอ-ยอ-ไทย-applicaition
ทอ-ไอ-ยอ-ไทย สอนน้องอ่านภาษาไทย เบื้องต้น

ช่วงเริ่มต้นในการเรียนรู้ภาษา ยังคงเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเสมอ โดยเฉพาะกับเด็กๆ ทีเริ่มเข้าโรงเรียนและเรียนรู้ภาษาอย่างจริงจังที่มาก กว่าการพูด ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยของเด็กเล็ก ยังคงมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด...