สมองกล A.I. เริ่มมาแย่งงาน copywriter เขียนโฆษณาสินค้าแล้ว

เครืออาลีบาบา ลองใช้ซอฟต์แวร์เขียนคำโฆษณาเองให้กับสินค้าต่างๆแทนมนุษย์ โดยใช้เทคโนโลยี deep learning ร่วมกับ natural language processing

A.I. (ปัญญาประดิษฐ์) อาจมาแย่งงานนักเขียนคำโฆษณา (copywriter) ในอนาคตอันใกล้   เริ่มจากบริษัท Alimama ที่ดูแลด้านการตลาดดิจิตัลในเครืออาลีบาบา ลองใช้ซอฟต์แวร์เขียนคำโฆษณาเองให้กับสินค้าต่างๆ

งานนี้ใช้เทคโนโลยี deep learning ที่ซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลจะเรียนรู้และทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ร่วมกับเทคโนโลยี natural language processing ที่คอมพิวเตอร์จะเข้าใจภาษามนุษย์ได้แม้จะไม่มีแบบแผนแน่นอน

และด้วยความที่เป็น machine learning  ระบบจึงไม่ได้ทำงานดีตั้งแต่แรก  แต่ต้องถูกเทรนด้วยงานเขียนนับล้านๆตัวอย่างก่อน  ซึ่งล่าสุดสามารถแต่งประโยคได้กว่า 20,000 ท่อนในหนึ่งวินาทีแล้ว

ล่าสุด ระบบนี้ถูกพัฒนา และถูกฝึกถูกเทรน จนสามารถพูดคุยโต้ตอบถึงมาตรฐาน ผ่านการทดสอบ “Turing Test” ซึ่งเป็นมาตรฐานของ A.I. ที่ทำงานได้จริงระดับหนึ่ง และใช้จริงแล้วบนเว็บในเครือ Alibaba โดยทำงานกว่า 1 ล้านครั้งต่อวัน

เมื่อผู้ขายลงลิงก์สินค้าแล้วกด “Produce Smart Copy” แล้ว A.I. ก็จะแต่งคำโฆษณามาหลายๆแบบให้เลือก  ซึ่งผู้ขายก็สามารถนำไปใช้เลย หรือไปดัดแปลงถ้อยคำก่อนก็ได้

 

 

ข่าวจาก :

 adweek.com/digital/alibaba-says-its-ai-copywriting-tool-passed-the-turing-test

 

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

ดีแทค ส่งเสริมการใช้การงานดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ดีแทค ตอบรับกระแสการเติบโตของโลกดิจิทัล เร่งติดสปีดการใช้งานดิจิทัลลูกค้าดีแทค พร้อมวาดแผนกลยุทธ์ดิจิทัลมุ่งสู่บริการที่มากกว่า โทรคมนาคม สร้างดิจิทัลอีโคซิสเต็มและเปลี่ยนผ่านโมเดลปฏิบัติการสู่ดิจิทัล ปูทางดีแทคแอปสู่ซูเปอร์แอป   [caption...