สร้างความประทับใจ ให้โดดเด่นในยุคดิจิทัล

การแข่งขันในยุคดิจิทัล องค์กรต้องมีคุณภาพ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

การก้าวเข้าสู่ยยุคดิจิทัลสมบูรณ์แบบทำให้บรรดาอุตสาหกรรม

การก้าวเข้าสู่ยยุคดิจิทัลสมบูรณ์แบบทำให้บรรดาอุตสาหกรรม เร่งนำเทคโนโลยีเข้าไปปรับใช้กับองค์กร เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันและการให้บริการ ซึ่งก่อนหน้านี้เรื่องราวเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องขององค์กรขนาดใหญ่ อย่างธนาคาร บริการด้านสุขภาพ แต่ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ก็เริ่มมองเห็นความสำคัญ และนำประโยชน์ของเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กันมากยิ่งขึ้น

พรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

พรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เรื่องของ Digital distribution ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้น การทำงานเอกสาร รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จะถูกแทนด้วยดาต้า และเทคโนโลยีค็อกนิทิฟ ที่สามารถเข้าใจภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยตีความข้อมูลจากเว็บไซต์ เซ็นเซอร์ ภาพ เสียง และวิดีโอ (Watson IoT แพลตฟอร์มคลาวด์ เทคโนโลยีค็อกนิทิฟ)

พรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เรื่องของ Digital distribution ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้น การทำงานเอกสาร รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จะถูกแทนด้วยดาต้า และเทคโนโลยีค็อกนิทิฟ ที่สามารถเข้าใจภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยตีความข้อมูลจากเว็บไซต์ เซ็นเซอร์ ภาพ เสียง และวิดีโอ (Watson IoT แพลตฟอร์มคลาวด์ เทคโนโลยีค็อกนิทิฟ https://goo.gl/K6hv6F)

ตัวอย่างการใช้งานของเทคโนโลยีค็อกนิทิฟ ร่วมกับแบรนด์ North Face เพื่อค้นหาแจ็คเก็ตที่เหมาะสมกับสภาพกาศและการใช้งาน ผ่านทาง https://www.thenorthface.com/xps

สำหรับบริการนี้เกิดขึ้นจากปัญหา เมื่อลูกค้าไปถึงหน้าร้าน แล้วไม่สามารถตัดสินใจ หรือในกรณีที่เป็นนักท่องเที่ยว ไม่มีประสบการณ์ หรือข้อมูลในการเลือกแจ็คเก็ตให้ตรงกับการใช้งาน และสภาพอากาศ พนักงานเองก็อาจจะไม่รู้ข้อมูลเฉพาะแบบครบถ้วน ทำให้เสียโอกาสในการขาย

ภายในเว็บไซต์ได้มีการใช้งานเทคโนโลยีค็อกนิทีฟที่เชื่อมกับพยากรณ์อากาศ และต่อเข้าไปกับระบบของ North Face เพื่อหาความเหมาะสมของสินค้า ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลเข้ามาเบื้องต้น ซึ่งจะตอบโจทย์ได้ดี และลูกค้าได้รับสินค้าที่ตรงตามความต้องการ

การใช้งานเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในประเทศไทย

ในปีที่ผ่านมา Watson ได้ให้บริการกับอุตสาหกรรมใหม่ๆ มากขึ้นอาทิการทำในไร่องุ่นด้วยการใช้โดรนเก็บข้อมูลทางภาพถ่าย การศึกษาร่วมกับเซซามี่สตรีท ส่วนอุตสาหกรรมใหญ่ที่ใช้บริการอยู่แล้ว อย่างธนาคาร การแพทย์ ก็ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้บริการใน 45 ประเทศ 20 อุตสาหกรรม

ซึ่งการให้บริการแบบยืดหยุ่นของ IBM นั้น ก็สามารถทำให้แต่ละอุตสาหกรรมสามารถเลือกใช้หรือเพิ่ม ฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ตามความต้องการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

สำหรับในประเทศไทย ปีที่ผ่านมามีการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมจำนวนมาก อาทิไฮบริดคลาวด์ บล็อกเชน รวมถึงค็อกนิทิฟ เป็นต้น ซึ่งจากการเติบโตนี้ก็มีทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

CAT บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ก็นับว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ได้นำเทคโนโลยีอย่างคลาวด์เข้ามาใช้งานแล้ว ซึ่งปัจจุบันกำลังต่อยอดไปสู่การสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงสมาร์ทซิตี้ด้วย

Zanroo (แสนรู้) สตาร์ทอัพผู้ให้บริการด้าน Insight Discovery ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้ปรับเปลี่ยนการใช้งาน เนื่องจากปัญหาเรื่องการประมวลผลกับข้อมูลปริมาณมากจะเกิดความหน่วงในบางช่วง การปรับเปลี่ยนมาใช้คลาวด์ที่มีความยืดหยุ่นและประมวลผลได้รวดเร็ว ก็ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับโลกมากยิ่งขึ้น

สรุปได้ว่าการใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ กำลังเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การสร้างความประทับใจและประสบการณ์กับลูกค้าจึงเป็นจุดที่แต่ละองค์กรต้องพัฒนา เพื่ออยู่รอดในยุคดิจิทัล

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

IT Brief 2 / ไอทีอัพเดต พ.ย. 60

อุ่นเครื่องอีสปอร์ตที่เกาหลีใต้ ก่อนถึงโอลิมปิก