เทคโนโลยี IoT เพื่ออุตสาหกรรมพลังงานสีเขียว

ประเทศไทยเป็นตลาดเศรษฐกิจอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน โดยคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2561-2562 จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียว โซลูชั่นเมืองอัจฉริยะและ IoT วัสดุก่อสร้างเพื่อการสร้างเมืองสีเขียว เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและการป้องกันสิ่งแวดล้อม จึงเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย และเป็นสิ่งที่จำเป็นในระบบอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทางไต้หวันเห็นถึงโอกาสและได้จัดซุ้มผลิตภัณฑ์สีเขียวของไต้หวันจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่จะช่วยประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงาน ตัวอย่างเช่น

ด้านโซลูชั่นเมืองอัจฉริยะและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ได้แก่ หลอดไฟแอลอีดีและโคมไฟสำหรับบนถนน โคมไฟสำหรับอุตสาหกรรม สถานีชาร์จไฟ เซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพอากาศ หลังคาและแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทพื้นผิวคริสตัล โมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบควบคุมแสงอัจฉริยะ

รวมไปถึงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น กระจกอัจฉริยะที่เปลี่ยนจากกระจกใสเป็นกระจกฝ้าและทึบแสงได้ซึ่งควบคุมโดยระบบไฟฟ้า กระจกประเภทฉนวนกันความร้อนแบบประหยัดพลังงานการวางแผนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงเผาขยะและโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

เมืองอัจฉริยะเป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวก รวมไปถึงเมืองสีเขียวที่ผู้ประกอบการและทางภาครัฐในความสำคัญเพราะส่งผลถึงโลกที่เป็นที่อยู่อาศัยของทุกคน ผู้ผลิตนวัตกรรมอาจจะต้องนึกถึงความเชื่อมโยงระหว่าง 2 สิ่งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของของผู้บริโภคที่เริ่มเห็นความสำคัญ

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

ระบบ IoT ที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์ในวงการแข่งรถ เพื่อโอกาสที่จะชนะการแข่งขันที่มากขึ้น

เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ นายซาโตะ สังกัดทีม Rahal Letterman Lanigan Racing Team (RLL) เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งกัน Grand Prix ของพอร์ตแลนด์ ในซีรีส์รถแข่งประเภทอินดี้ โดยเอบีม...

  • ปลั๊กไฟ IoT ที่สามารถสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน

    หลาย ๆ คน คงเคยได้ยินคำว่า IoT (Internet of Things) ซึ่งมีชื่อเรียกภาษาไทยว่า “อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ซึ่งหมายถึง การที่อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถสั่งการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การเปิด-ปิด...

  • IoT สำหรับงานเกษตรกรและความเป็นอยู่ของคนชรา

    โครงการริเริ่มของเดลล์ ที่ใช้เทคโนโลยี IoT ในโครงการแสนสุข สมาร์ทซิตี้ (Saensuk Smart City) เป็นตัวอย่างการนำไปใช้งานของภาครัฐ ใช้ระบบการติดตามตรวจสอบด้านการสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการดูแลสุขภาพประชากรสูงวัย และโครงการอื่น ๆ อาทิ เช่น