เมื่ออุปกรณ์ NAS มีการนำเทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล

NAS หรือ Network Attached Storage เป็นอุปกรณ์ Storage ฮาร์ดดิกส์ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล ที่มีพอร์ต LAN และอาศัยการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (เน็ตเวิร์ก หรือ อินเตอร์เน็ต) ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับกล่องเก็บข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ใช้งานหลาย ๆ คน สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ พร้อมกันได้หลาย ๆ คน

โดยนิยมใช้ในองค์กรบริษัทหรือคนทั่วไปที่ต้องการมีพื้นที่เก็บข้อมูลมาก ๆ (โดยสามารถเลือกความจุของฮาร์ดดิกส์ที่เราต้องการได้) ปัจจุบันในท้องตลาดก็มีหลากหลายยี่ห้ออย่างเช่น Synology, QNAP, D-Link, Western Digital เป็นต้น

หากต้องการ NAS มาใช้งาน ต้องเลือกซื้ออย่างไร

NAS จะมีเพียงบางรุ่นบางยี่ห้อเท่านั้น ที่แถมหรือใส่ฮาร์ดดิสก์มาให้ในตัวเพียงตัวเดียว ไม่สามารถเพิ่มฮาร์ดดิสก์ ซึ่งที่พบก็มักจะเป็นรุ่นเล็ก ๆ แต่สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มฮาร์ดดิสก์นั้น ก็มีรุ่นที่สามารถเพิ่มฮาร์ดดิสก์ได้โดยการเปลี่ยนรุ่น โดยรุ่นที่ยิ่งมีจำนวนช่องให้ใส่ฮาร์ดดิสก์ได้มาก ก็จะยิ่งจุข้อมูลได้มากขึ้น และราคาก็จะสูงขึ้น

ฮาร์ดดิสก์ (HDD For NAS) ที่สำหรับใส่ในเครื่อง NAS

การเลือกฮาร์ดดิสก์ที่นำมาใส่ใน NAS นั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจาก NAS เป็นอุปกรณ์ที่ต้องทำงานเชื่อมต่อเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา และยังเป็นแหล่งเก็บข้อมูล ควรเลือกฮาร์ดดิสก์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานบน NAS ซึ่งก็อาจมีราคาสูงกว่าฮาร์ดดิสก์ที่ใช้งานทั่วไป

โดย NAS รุ่นใหม่ ๆ ในปัจจุบัน สามารถที่จะเชื่อมต่อ เข้าถึงข้อมูลจากนอกบ้านได้ โดยเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพียงตั้งค่าในตั้งเครื่อง NAS และมีแอปพลิเคชั่นที่ไว้สำหรับเชื่อมต่อ หรือ Device อื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  ช่วยให้เกิดการประมวลผล ทั้งในระบบการอ่านค่าจากภาพหรือระบบการแยกแยะแบบอัตโนมัติ โดยนำมาประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดพัฒนาโซลูชั่น video surveillance

การเพิ่ม Hyper-Converged Infrastructure (HCI) คือการรวมเอาเซิร์ฟเวอร์  รูปแบบการจัดการเก็บข้อมูล (Storage) และ เครือข่ายการจัดเก็บข้อมูล (Storage Network) ไว้ด้วยกัน พร้อมทั้ง ระบบการจำลองระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (VMM Pro) ตัวล่าสุด เพื่อช่วยให้ระบบบริการจัดการเป็นไปได้อย่างง่ายดาย เพิ่มความยืดหยุ่นและลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งส่งผลดีแก่ธุรกิจขนาดเล็กได้เป็นอย่างมาก

เพื่มระบบ 5G (ในอนาคต) เพื่อเป็นการส่งผ่านข้อมูลความเร็วสูงบนคลื่น Bandwidth จำเพาะ ที่จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการแชร์หรือสตรีมข้อมูลมัลติมีเดีย ที่มีความละเอียดสูง ซึ่งต้องใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องที่เพิ่ม ให้ใช้งานได้ดีขึ้น โดยสามารถตอบโจทย์การใช้งานให้กับผู้บริโภคที่ใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ

ในอนาคตเราอาจจะได้เห็น NAS ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นจากการนำเทคโนโลยีอื่น ๆ เข้ามาในการพัฒนาอุปกรณ์ จากผู้ประกอบการ ทำให้อุปกรณ์มีความทันสมัยและสอดคล้องกับยุคที่เปลี่ยนไป

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

ดีแทค ส่งเสริมการใช้การงานดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ดีแทค ตอบรับกระแสการเติบโตของโลกดิจิทัล เร่งติดสปีดการใช้งานดิจิทัลลูกค้าดีแทค พร้อมวาดแผนกลยุทธ์ดิจิทัลมุ่งสู่บริการที่มากกว่า โทรคมนาคม สร้างดิจิทัลอีโคซิสเต็มและเปลี่ยนผ่านโมเดลปฏิบัติการสู่ดิจิทัล ปูทางดีแทคแอปสู่ซูเปอร์แอป   [caption...