เว็บฯ สำหรับงานอาสาสมัคร


งานอาสาสมัครยังต้องการความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากบุคคลทั่วไปที่อยากมีส่วนช่วยทำให้สังคมและประเทศพัฒนามากขึ้น ทั้งจากแรงกายและเงินบริจาคที่สามารถทำให้โครงการดำเนินงานได้จนสำเร็จลุล่วง

taejai.com/th/ รวบรวมโครงการเพื่อสังคมและรวบรวมเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน หากเป็นโครงการที่ต้องการระดมทุนเพื่อสร้างกิจกรรมดีๆ ก็สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ได้ โดยแบ่งเป็นหลายประเภท เช่น สิ่งแวดล้อม การศึกษา เทคโนโลยี เป็นต้น

www.thaivolunteer.org เชื่อมโยงเยาวชนเข้ากับกิจกรรมเพื่อสังคมที่ต้องการอาสาสมัคร โดยแต่ละโครงการจะมีการอัพเดตผลงาน และแจ้งข้อมูลในการเข้าร่วมสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นอาสาสมัคร

www.volunteerthailand.org สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการมาเป็นอาสาสมัครในประเทศไทย โดยมีประเภทของงานอาสาแบ่งเป็น งานช่วงปิดภาคฤดูร้อนระยะสั้น งานดูแลเด็กและเยาวชน งานด้านสัตว์ เป็นต้น