เว็บฯ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน (Sustainable Living) ถือเป็นเรื่องที่ควรให้ความใส่ใจ เพราะทุกการอยู่อาศัยในโลกใบนี้ล้วนสร้างมลภาวะให้กับโลก ทั้งภาวะโลกร้อน (Global Warming) ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เราควรหันมาตระหนักในเรื่องของพลังงานและลดการสร้างมลภาวะให้กับโลกกันมากขึ้น

conserve energy futurewww.conserve-energy-future.com/

นำเสนอเทคนิคในการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้ประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดการใช้พลังงานฟุ่มเฟือย โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เช่น 41 วิธีประหยัดค่าไฟง่ายๆ เป็นต้น

mnnwww.mnn.com/


รวบรวมบทความเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีบทความด้านสุขภาพ การใช้ชีวิต การทำงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ และการดูแลบ้านอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย

greenmoxiewww.greenmoxie.com/

เว็บฯ โดย Nikki ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การประดิษฐ์สิ่งของ DIY แบบรักษ์โลก หรือการจัดบ้านให้ลดการใช้พลังงานและเป็น Green Home ด้วยตัวเอง