เว็บฯ เรียนรู้วิธีรีไซเคิล


คำว่า “รีไซเคิล” เป็นคำคุ้นหูของคนไทยมานาน แต่ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นยังไม่มีข้อมูลให้ศึกษาอย่างจริงจังเท่าที่ควร ซึ่งเว็บฯ เหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจลักษณะของวัสดุที่รีไซเคิลได้ การแยกขยะเพื่อใช้งาน และลดการสร้างขยะ (Zero Waste) ให้กับสิ่งแวดล้อม

recycleyourplastics-orgwww.recycleyourplastics.org
ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติก แนะนำเทคนิคในการรีไซเคิลพลาสติกด้วยตนเองในครอบครัว ที่ทำงาน หรือองค์กรต่างๆ โดยมีการแนะนำพลาสติกในแต่ละประเภทว่ามีลักษณะอย่างไร

 

iwanttoberecycled-orghttp://iwanttoberecycled.org
หนึ่งในแคมเปญ Keep America Beautiful ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำให้อเมริกาสวยงามขึ้นด้วยการช่วยลดขยะรีไซเคิลหรือทำประโยชน์จากขยะที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ โดยเว็บฯ จะแนะนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ พร้อมบอกประโยชน์ของการรีไซเคิล

 

earth911-comhttp://earth911.com
นำเสนอบทความหรือวิดีโอ และเว็บบอร์ดเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการรีไซเคิลและทำให้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นมิตร แจ้งข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ เช่น Eco Tech บ้านและสวน การท่องเที่ยว เป็นต้น

You may be interested in

Related Posts

Tesla กำไรประวัติการณ์ – ราคาหุ้น new high – มูลค่าบริษัททะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์

บริษัท Tesla ประกาศกำไรล่าสุดสูงเป็นประวัติการณ์ และราคาหุ้นก็สร้างจุดสูงสุดใหม่ พามูลค่ากิจการพุ่งไปเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯทัดเทียม...