แอปฯ ที่สามารถนำเทคโนโลยี WiFi รวมกับ 4.5G เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ต

เราคงเคยเห็นโฆษณาของค่ายมือถือที่นำเสนอถึงระบบเทคโนโลยี คลื่นใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น หลายคนคงสงสัยว่าระบบที่ทางค่ายมือถือนำมาดึงดูดผู้บริโภคนั้น แต่อาจสงสัยว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เห็น ๆ กัน แตกต่างและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง

สำหรับ 4.5G นั้นแปลว่า ระบบ 4G ที่มีระบบ LTE-A (LTE Advanced) นำคลื่นความถี่ 800 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz มารวมกัน และส่งคลื่นมาที่เครื่องเดียว ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายมือถือ ที่มีความเร็วมากกว่า 4G หรือ LTE ขึ้นไปอีก ซึ่งเป็นการต่อยอด 5G ในอนาคต

แอปพลิเคชั่น ‘NEXT G’ โดย AIS บนสมาร์ทโฟนในระบบ Android ที่รองรับเวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป สามารถใช้งานเครือข่าย AIS NEXT G ที่เป็นการนำระบบ Mobile Data มารวมกับ  WiFi  ทำให้ใช้งาน Data ได้ใน ความเร็วที่มากขึ้น (ความเร็วสูงสุดถึงระดับ 1 Gbps)

ติดตามได้ในคลิปงานเปิดตัวแอปพลิเคชั่น Next G ที่สามารถเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตของ AIS

คลื่น 4G LTE-TDD คลื่นความถี่ 2300 จะต่างกับระบบการส่งข้อมูลในรูปแบบเก่า FDD คือสามารถแบ่งการรับส่งข้อมูลในคลื่นเดียวกัน แต่จะแบ่งเวลาในการรับ ส่งข้อมูล และสามารถปรับการ Downlink และ Uplink ได้ตามความเหมาะสม โดยสามารถติดตามได้ TDD อินเตอร์เน็ต ในคลื่นความถี่ 2300 MHz

เทคโนโลยี LTE-U/LAA (LTE-Unlicensed/ License Assisted Access) คือ การรวมคลื่นความถี่ปัจจุบัน (ที่ได้รับอนุญาต) ซึ่งเป็นการต่อยอดมากจาก LTE-U (Unlicensed LTE) ที่เป็นคลื่นความถี่แบบ Unlicensed สามารถติดตามรายละเอียดได้จาก เทคโนโลยี LAA ที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของ 4.5G เร็วขึ้น 1000Mbps

การแข่งขันของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันนั้นมากมาย ควรศึกษาดูโปรโมชั่นต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจ และให้พอเหมาะกับการใช้งานให้เหมาะสมกับตนเอง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

ดีแทค ส่งเสริมการใช้การงานดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ดีแทค ตอบรับกระแสการเติบโตของโลกดิจิทัล เร่งติดสปีดการใช้งานดิจิทัลลูกค้าดีแทค พร้อมวาดแผนกลยุทธ์ดิจิทัลมุ่งสู่บริการที่มากกว่า โทรคมนาคม สร้างดิจิทัลอีโคซิสเต็มและเปลี่ยนผ่านโมเดลปฏิบัติการสู่ดิจิทัล ปูทางดีแทคแอปสู่ซูเปอร์แอป   [caption...

ส่วนตัว: แอปฯ ที่สามารถนำเทคโนโลยี WiFi รวมกับ 4.5G เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ต

บางท่านคงเห็นโฆษณาของค่ายมือถือที่นำเสนอถึงระบบเทคโนโลยี คลื่นใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น หลายคนคงสงสัยว่าระบบที่ทางค่ายมือถือนำมาดึงดูดผู้บริโภค แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เห็น ๆ กันนั้นต่างและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง

โฆษณา 4.5 G สำหรับ 4.5G นั้นแปลว่า ระบบ 4G ที่มีระบบ LTE-A (LTE Advanced) นำคลื่นความถี่ 800 900 Mhz 1800 Mhz 2100 MHz มารวมกัน โดยส่งคลื่นมาที่เครื่องเดียว ทำให้สามารถรับส่งข้อมูล ที่มีความเร็วสูงมากกว่า 4G หรือ LTE ขึ้นไปอีก ซึ่งเป็นการต่อยอด 5G ในอนาคต

ซึ่งมีอยู่ในแอปพลิเคชั่น ‘NEXT G’ โดย AIS สำหรับสมาร์ทโฟนในระบบ Android ที่รองรับเวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป โดยสามารถใช้งานเครือข่าย AIS NEXT G ที่เป็นการนำระบบ Mobile Data มารวมกับ  WiFi  ทำให้สามารถใช้งาน Data ได้ใน Speed ที่เร็วขึ้น (ความเร็วได้สูงสุดถึงระดับ 1 Gbps)

ติดตามได้ในคลิปสำหรับ Next G แอปพลิเคชั่นที่จะทำให้ระบบนั้นเร็วขึ้นได้อย่างไร ติดตามต่อได้ในคลิป

สำหรับ 4.5G แปลว่า ระบบ 4G ที่มีระบบ LTE-A (LTE Advanced) นำคลื่นความถี่ 800 900 Mhz 1800 Mhz 2100 MHz มารวมกัน โดยส่งคลื่นมาที่เครื่องเดียว ทำให้สามารถรับส่งข้อมูล ที่มีความเร็วสูงมากกว่า 4G หรือ LTE ขึ้นไปอีก ซึ่งเป็นการต่อยอด 5G ในอนาคต

คลื่น 4G LTE-TDD คลื่นความถี่ 2300 จะต่างกับระบบการส่งข้อมูลในรูปแบบเก่า FDD คือสามารถแบ่งการรับส่งข้อมูลในคลื่นเดียวกัน แต่จะแบ่งเวลาในการรับ ส่งข้อมูล และสามารถปรับการ Downlink และ Uplink ได้ตามความเหมาะสม โดยสามารถติดตามได้ TDD อินเตอร์เน็ต ในคลื่นความถี่ 2300 MHz

เทคโนโลยี LTE-U/LAA (LTE-Unlicensed/ License Assisted Access) คือ การรวมคลื่นความถี่ปัจจุบัน (ที่ได้รับอนุญาต) ซึ่งเป็นการต่อยอดมากจาก LTE-U (Unlicensed LTE) ที่เป็นคลื่นความถี่แบบ Unlicensed สามารถติดตามรายละเอียดได้จาก เทคโนโลยี LAA ที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของ 4.5G เร็วขึ้น 1000 Mbps

การแข่งขันของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันนั้นมากมาย ควรศึกษาดูโปรโมชั่นต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจ และให้พอเหมาะกับการใช้งานให้เหมาะสมกับตนเอง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

Microsoft Edge เพิ่มเมนูเกมส์ เล่นได้ในบราวเซอร์เลย

Microsoft Edge ที่เป็นบราวเซอร์ใหม่ที่มาแทน Internet Explorer ได้เพิ่มเมนูและฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อการเล่นเกมส์ในบราวเซอร์เองเลย  …