แอพฯ จัดการคลังสินค้า (Google Play)

memento1
memento2
memento3
memento4

Memento Database
แอพพลิเคชั่นที่ออกแบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลหลากหลายประเภทให้เป็นระบบจากสมาร์ทโฟนของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บสิ่งของภายในบ้าน, สำนักงาน, รายชื่อเพลงโปรด หรือรายการภาพยนต์ที่ชื่นชอบ สามารถแบ่งประเภทการจัดเก็บ และออกแบบช่องรายละเอียดได้ตามที่คุณต้องการ เลือกค้นหาหรือจัดกลุ่มจากชื่อหรือรายละเอียดของแต่ละรายการได้ รองรับการสแกนบาร์โค๊ดเพื่อค้นหารายการสิ่งของ มีกราฟแสดงสถิติการจัดเก็บข้อมูล และยังเชื่อมต่อกับ Google Sheets เพื่อดูรายละเอียดในคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและรูปภาพจะเชื่อมต่ออัตโนมัติไปยัง Memento Cloud ช่วยให้คุณใช้งานได้จากหลากหลายอุปกรณ์

inventory1
inventory2
inventory3
inventory4

Inventory
แอพพลิเคชั่นที่ช่วยจัดการคลังสินค้าของคุณด้วยการสแกน QR Code หรือ Bar Code จากสมาร์ทโฟน เลือกบันทึกข้อมูลและจัดหมวดหมู่สินค้า พร้อมใส่โลเคชั่นและแท็กเพื่อสะดวกในการค้นหา อีกทั้งยังสร้าง QR Code ของสินค้าแต่ละชิ้นได้จากในแอพฯ โดยตรง มีระบบ Transaction เพื่อดูการเข้าออกของสินค้า เชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการบันทึกข้อมูลสินค้า ช่วยให้คุณใช้งานได้จากหลากหลายอุปกรณ์ หรือเลือกใช้งานจากในเว็บไซต์ ไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลจะสูญหาย เพราะมีระบบแบ็คอัพข้อมูล และยังบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ในรูปแบบ Excel หรือ PDF ได้อีกด้วย

the-home-inventory1
the-home-inventory2
the-home-inventory3
the-home-inventory4

The Home Inventory
แอพพลิเคชั่น The Home Inventory จะช่วยให้คุณเก็บข้อมูลสิ่งของสำคัญภายในบ้าน พร้อมบันทึกรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นราคา, ซีเรียลนัมเบอร์, สถานที่ซื้อ, บาร์โค๊ด แบ่งเป็นหมวดหมู่สำหรับจัดเก็บสิ่งของหลากหลายประเภท มีข้อมูลระยะเวลาหมดประกัน เลือกค้นหาข้อมูลสิ่งของแต่ละรายการและจัดเรียงตามที่คุณต้องการ มีระบบโลเคชั่นช่วยบอกสถานที่จัดเก็บ สแกนบาร์โค๊ดเพื่อระบุรายละเอียดได้ ใส่รูปของสิ่งของแต่ละรายการและบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อปริ้นท์เป็นรายงาน หรือจะแชร์ข้อมูลทางอีเมล, คลาวด์ไดร์ฟ เพื่อใช้งานจากคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย

barcode-scanner-inventory1
barcode-scanner-inventory2
barcode-scanner-inventory3
barcode-scanner-inventory4

Barcode scanner & Inventory
แอพพลิเคชั่นที่ไม่ได้ใช้เพียงแค่สแกนบาร์โค้ด แต่ยังมีระบบคลังสินค้าให้ใช้งาน เพียงแค่สแกนบาร์โค้ดจากกล้องสมาร์ทโฟนแอพพลิเคชั่นจะแสดงรายละเอียดสินค้าตามที่บันทึกไว้จากฐานข้อมูล ช่วยจัดการสินค้าในคลังของคุณให้เป็นระบบ นอกจากนี้ ยังเพิ่มหรือลดสินค้าได้จากการสแกนบาร์โค้ด สามารถแบ่งหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการจัดการสินค้า และยังมีระบบ Wi-Fi Scanner แปลงสมาร์ทโฟนของคุณให้เป็นเครื่องสแกนบาร์โค้ดเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย