โมบายล์ไซต์ เชื่อมต่อการค้าบนเดสก์ท็อป

GOOGLE-MOBILESITE

กิลาน เลอ ฌาเตลิเยร์  ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โซลูชันส์การตลาด Google

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา โมบายล์มีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะการจะทำโฆษณาเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และสามารถขยายไปยังตลาดอื่นได้ ต้องอาศัยการทำเว็บไซต์ที่รองรับโมบายล์ไซต์ เพื่อตอบรับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคนี้

เมื่อผู้คนใช้โทรศัพท์ในชีวิตประจำวันมากถึง 6.2 ชั่วโมงต่อวัน ขณะที่ผู้บริโภคบอกว่า หากเว็บไซต์ไม่สามารถโหลดภายใน 3 วินาที เขาก็พร้อมจะออกเว็บไซต์นั้นทันที

โมบายล์เฟิร์สเพิ่มโอกาส SMBs ขยายตลาดสินค้า
กิลาน เลอ ฌาเตลิเยร์  ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โซลูชันส์การตลาด Google กล่าวว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMBs) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SMBs ทั่วประเทศราว 2.7 ล้านราย คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ประเทศไทย

ขณะที่ปี 2016 พบว่า คนไทยมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เติบโตขึ้นจากปี 2015 อยู่ 9 เปอร์เซ็นต์ โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มจากโทรศัพท์มือถือ (Mobile-first Nation) ซึ่งคนไทยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์มีโทรศัพท์มือถือ ขณะที่สัดส่วนการใช้โทรศัพท์มือถือของประเทศไทยตามหลังสหรัฐอเมริกาไม่มาก โดยอยู่ที่ 72 เปอร์เซ็นต์

และยิ่งไปกว่านั้น คนไทยใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า เดสก์ท็อปถึง 26 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตรงกันข้ามกับหลายประเทศ เช่น อเมริกา ที่คนส่วนใหญ่ใช้เดสก์ท็อป

GOOGLE-MOBILESITE

“เดอะ คอนซูมเมอร์ บารอมิเตอร์ บอกว่า การเติบโตของตลาดมือถือไม่ได้เป็นเพียงเฉพาะในไทย แต่ทว่าเกิดขึ้นทั่วเอเชีย โดยพบว่าใน 9 ประเทศทั่วเอเชีย มีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าในประเทศอเมริกา และ 4 ใน 10 ของประเทศที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือสูงอันดับต้นๆ ของโลกอยู่ในเอเชีย ดังนั้น ความน่าสนใจอยู่ที่ธุรกิจ SMBs ที่ต้องการขยายตลาดออกไปยังประเทศอื่นๆ เช่น ในตลาดเอเชีย ต้องคำนึงถึงตัวเลขการเติบโตของผู้ใช้มือถือในส่วนนี้ เพื่อดูว่าประเทศนั้นเป็นโมบายล์เฟิร์สหรือไม่ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดธุรกิจ” กิลาน กล่าว

ข้อมูลจาก ETDA ระบุว่า ผู้บริโภค 80 เปอร์เซ็นต์ใช้มือถือเพื่อหาข้อมูล ขณะที่ 88 เปอร์เซ็นต์ ใช้เพื่อดูวิดีโอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ และอีก 59 เปอร์เซ็นต์ ใช้เพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่ผู้บริโภคให้ความสนใจทั้งหมดอยู่บนโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น SMBs จึงควรให้ความสำคัญกับการสร้างตัวตนบนช่องทางต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเปิดเว็บไซต์ หรือสร้างแอพ-พลิเคชั่นรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งอาศัยเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนด้านการทำการตลาดออนไลน์

digital-age-magazine-220-april

ฉบับที่ 220 เดือนเมษายน

จับตลาดในยุคโมบายล์เฟิร์ส

 

ยกตัวอย่าง เครื่องมือของ Google อาทิ Google Trend เครื่องมือที่จะช่วยให้ทราบว่า ผู้คนกำลังให้ความสนใจค้นหาเรื่องอะไร เพื่อช่วยกำหนดเนื้อหาบนเว็บไซต์, Google AdWords เครื่องมือการทำโฆษณาบนเว็บไซต์ ที่ต้องการให้ผู้คนเข้ามาเห็น, Google My Business ช่วยให้ SMBs ปรากฏในรายการค้นหาได้ง่ายขึ้น และเพิ่มการเข้าถึงร้านค้าได้มากขึ้น, Google Analytics ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจกระบวนการทำงานของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และแคมเปญโฆษณาบนทุกอุปกรณ์ และสามารถดูได้ว่าผู้เข้าชมมาจากที่ไหน และ Global Market Finder การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Search, Google Translate และ Google AdWords ช่วย SMBs ให้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่กับต้นทุนสินค้า และช่วยให้ตัดสินใจการเข้าถึงลูกค้าในตลาดใหม่ๆ

ทำเว็บฯ แบบโมบายล์ไซต์ผ่านกลยุทธ์ 4 ข้อ
เว็บไซต์ที่ไม่สามารถรองรับการใช้งานบนโมบายล์ ไม่ต่างอะไรกับการปิดกั้นลูกค้า ที่ปัจจุบันมีพฤติกรรมเข้าถึงสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ จนกลายเป็นส่วนสำคัญต่อชีวิตประจำวัน โดย ศารณีย์ บุญฤทธิ์ธงไชย หัวหน้าฝ่ายการตลาดภาคธุรกิจ Google ประเทศไทย กล่าวว่า ธุรกิจที่ไม่สามารถสร้างตัวตนผ่านมือถือได้ย่อมเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยรายงานระบุว่า ผู้บริโภค 83 เปอร์เซ็นต์ ค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ขณะเดียวกัน 63 เปอร์เซ็นต์ ค้นหาผ่านมือถือ แสดงให้ตัวเลขการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่มากกว่าเดสก์ท็อปแล้ว

GOOGLE-MOBILESITE

ศารณีย์ บุญฤทธิ์ธงไชย หัวหน้าฝ่ายการตลาดภาคธุรกิจ Google ประเทศไทย

“การที่จะสร้างตัวตนบนออนไลน์ จำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์ 4 ข้อ ได้แก่ 1) Be there แม้ธุรกิจจะมีเว็บไซต์แล้ว แต่ถ้าดูบนมือถือแล้วไม่ดี คนก็อาจจะไม่สนใจเลยก็ได้ เพราะ 77 เปอร์เซ็นต์ของคนใช้มือถือบอกว่า เข้ามาที่เสิร์ชเอนจินก่อนที่จะค้นหาข้อมูลซื้อสินค้า และ 70 เปอร์เซ็นต์ ยังระบุว่า เลือกดูข้อมูลแค่ 1-3 แบรนด์เท่านั้น แสดงว่าแทบไม่ได้ดูข้อมูลจากหน้าแรกเท่าไรเลย ฉะนั้นจะทำอย่างไรให้ชื่อของเราอยู่ในหน้าแรกของการค้นหา ซึ่งก็คือ การทำเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ” ศารณีย์ กล่าว

ต่อมา 2) Be useful การให้ข้อมูลในสิ่งที่ผู้บริโภคกำลังค้นหา เพราะหากผู้บริโภครู้สึกว่าต้องค้นหาหลายครั้ง ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ ก็พร้อมที่จะออกจากเว็บไซต์ทันที นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเฉพาะแต่ละประเทศ ในกรณีที่มีการทำธุรกิจในหลายประเทศด้วย และ 3) Be Quick โดย Google ทำการสำรวจพบว่า ผู้บริโภคเกือบ 46 เปอร์เซ็นต์เมื่อเข้ามายังโมบายล์ไซต์แล้ว สิ่งที่ไม่ชอบที่สุดคือ การที่รอเว็บฯ โหลด ซึ่งจากการเก็บดาต้าจาก 9 แสนเว็บไซต์ทั่วโลก และคัดเหลือเฉพาะดาต้าไทยพบว่า เว็บไซต์ในไทยใช้เวลาโหลดถึง 12 วินาที ซึ่งเป็นเวลานาน ขณะที่มีตัวเลขว่า ผู้บริโภค 53 เปอร์เซ็นต์ กดออกจากเว็บไซต์ทันที หากเว็บฯ นั้นโหลดเกิน 3 วินาที แล้วไม่มีอะไรข้อมูลอะไรขึ้นมา

ส่วนกลยุทธ์ข้อสุดท้าย 4) Connect Dots โดยพบว่า

คนที่เข้ามาดูมาค้นหาข้อมูลสินค้าบนโทรศัพท์มือถือ หลายคนไม่ได้ซื้อทันที 40 เปอร์เซ็นต์ ไปซื้อที่เดสก์ท็อป หรือไปที่ร้านค้า

ดังนั้น SMBs จึงต้องอาศัยเครื่องมือที่จะสามารถวัดพฤติกรรมผู้บริโภคได้ว่าซื้อสินค้าจากช่องทางไหนบ้าง

Test My Site เครื่องมือช่วยปรับปรุงเว็บไซต์
ปัจจุบันพบว่า มีเว็บไซต์เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ หรือ 2.7 แสนเว็บไซต์เท่านั้น ขณะที่การทำเว็บไซต์รูปแบบโมบายล์ไซต์ยังมีจำนวนน้อยมาก แม้ว่าธุรกิจจะมีการทำเว็บไซต์กันมานานแล้วก็ตาม แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ปรับแก้ให้รองรับการใช้งานผ่านมือถือ

ศารณีย์ กล่าวต่อว่า Google ได้เปิดตัวเครื่องมือ Test My Site เวอร์ชั่นภาษาไทย ที่จะช่วยรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจอย่างละเอียดในรูปแบบของคะแนน เพื่อทดสอบว่าเว็บไซต์เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วหรือยัง ความเร็วที่ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมไปถึงความเร็วบนเดสก์ทอป เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงและแก้ไขเว็บไซต์ได้อย่างตรงจุด

GOOGLE-MOBILESITE

Think with Google

นอกจากนี้ ยังได้ยกตัวอย่างบริษัทที่ประสบความสำเร็จจากการทำโมบายล์ไซต์ อย่าง ศรีจันทร์ บริษัทเครื่องสำอางที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 70 ปี ได้เริ่มทำโมบายล์ไซต์เมื่อไม่นานมานี้ และยังเป็นบริษัทแรกๆ ที่ใช้เครื่องมือ Test My Site เพื่อทดสอบว่าเว็บไซต์ของเขานั้นเป็นอย่างไร ซึ่งหลังจากที่ปรับปรุงเว็บไซต์แล้วพบว่า เว็บไซต์โหลดเร็วขึ้น 2.5 เท่า สามารถทำให้ผู้เข้าชมอยู่บนเว็บไซต์นานขึ้นเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์

“ทั้งนี้เพื่อรองรับการทำโมบายล์ไซต์แพลตฟอร์มสำหรับลูกค้าใหม่ของ Google เราได้ทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ ซึ่งเป็นดิจิทัลเอเยนซี่มากกว่า 20 ราย ที่จะมีการเสนอแพ็กเกจและเม็ดเงินที่ใช้แตกต่างกันให้ผู้ประกอบการเลือก สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้ Google AdWords เราช่วยทำโมบายล์ไซต์ให้ฟรี ส่วนลูกค้าเดิม ขณะนี้ยังไม่มีบริการทำโมบายล์ไซต์ให้ แต่พร้อมจะให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงเว็บไซต์ ทั้งนี้เชื่อว่าจะช่วยให้ SMBs เติบโตและเพิ่มโอกาสในการมองเห็นและขยายตลาดมากยิ่งขึ้น” ศารณีย์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร Google มองว่า นอกจากการทำโมบายล์ไซต์แล้ว สิ่งที่สำคัญคือ ผู้ประกอบการ SMBs จะต้องเข้าไปมีตัวตนในช่องทางที่ผู้บริโภคอยู่ในทุกๆ แพลตฟอร์ม เพราะนอกการค้นหาข้อมูลผ่านเสิร์ชเอนจินแล้ว ผู้บริโภคยังค้นหาผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆ ในลักษณะของการทำทุกช่องทางพร้อมๆ กัน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องคำนึงว่า แพลตฟอร์มใดบ้างที่กลุ่มเป้าหมายของเขาเลือกใช้ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการทำธุรกิจ

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

chatbot
การแชทช่วยให้ข้อมูลสำคัญแก่ธุรกิจ

กรัณย์ วระพงษ์สิทธิกุล CEO บริษัท Mojito Technology แชทบอท กำลังกลายเป็นหนึ่งในช่องทางที่ผู้บริโภคจะใช้สื่อสารกับแบรนด์...

 • Chatbot-Thailand
  เสริมศักยภาพองค์กร ด้วยการใช้เทคโนโลยี Chatbot

  Chatbot จุดเริ่มต้นของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ในภาคอุตสาหกรรม การแชทผ่านแอพฯ ในปัจจุบัน เป็นช่องทางที่หลายๆ คนเลือกใช้เป็นช่องทางหลักมากกว่าการโทร หรือส่งอีเมล ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตอบกลับกันได้อย่างทันที ซึ่งการใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะไม่ได้พบเจออุปสรรคมากนัก  แต่การใช้งานในระดับองค์กรที่ต้องรับข้อความวันละหลายร้อยข้อความ นับว่าเป็นปัญหาที่หนัก และต้องใช้แรงานคนเข้ามาจัดการจำนวนมากเลยทีเดียว การนำระบบแชทบอท...

 • DAAT
  เทรนด์โฆษณาดิจิทัล ธุรกิจความงามเติบโตสูงสุด

  ศุภชัย ปาจริยานนท์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) สื่อโฆษณาดิจิทัลเป็นสื่อที่มีบทบาทมากขึ้นในยุคการตลาด 4.0 อีกทั้งรูปแบบของการโฆษณาดิจิทัลก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...

 • ผลสำรวจชี้คนไทย ใช้จ่ายผ่านโมบายล์สูงขึ้น

  สมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี ผู้จัดการ PayPal ประจำประเทศไทย ยอดใช้จ่ายออนไลน์ทั้งหมดของประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 16...