3 แนวทางสร้าง Smart City สู่สังคมไร้เงินสด จำลองเหตุการณ์ผ่าน AR

ขณะที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เป็นระบบเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน จึงจำเป็นจะต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดระบบการเงินที่พัฒนาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาร์ท ซิตี้ ถือเป็นการจัดการเมืองในยุคที่กำลังจะมาถึง

ล่าสุด มีงานแสดงเทคโนโลยีด้านการเงิน “บางกอก ฟินเทค แฟร์ 2018” (Bangkok Fin Tech Fair 2018) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ภายในงานมีการแสดงเทคโนโลยีด้านการเงินมากมาย หนึ่งในนั้นมีบูธมาสเตอร์การ์ดที่นำเสนอคอนเซปเมือง “มาสเตอร์การ์ด สมาร์ท ซิตี้” มีการเชื่อมต่อถึงกันอย่างเป็นระบบ โดยจำลองเหตุการณ์ผ่านเทคโนโลยี AR

ทางมาสเตอร์การ์ดอธิบายให้ฟังว่า เมืองส่วนใหญ่ทั่วโลกจะขยายตัวเป็นมหานคร จากการที่ผู้คนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในเขตเมืองมากยิ่งขึ้น จากปัจจุบันร้อยละ 54 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและความเป็นอยู่ของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในประเทศไทย สมาร์ท ซิตี้ สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ของรัฐบาลซึ่งมุ่งขับเคลื่อนประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และสังคมไร้เงินสด

ณัชสิชา วรพฤกษ์พิสุทธิ์ รองประธานและหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาตลาด มาสเตอร์การ์ด เผยว่า มีการร่วมมือกับเมืองต่างๆ ทั่วโลกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัย รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนให้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนในเมือง ช่วยให้เมืองสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการและมีข้อมูลที่ช่วยให้เข้าใจความต้องการและความจำเป็นของผู้อยู่อาศัยในเมืองและผู้ที่มาเยือนได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ มีการยกตัวอย่าง สมาร์ท ซิตี้ เช่น สิงคโปร์ ซิดนีย์ ลอนดอน นิวยอร์ก ได้นำนวัตกรรมแบบ contactless และการชำระเงินผ่านมือถือ เข้าไปมีส่วนช่วยระบบคมนาคมขนส่งของเมือง สร้างอัตลักษณ์ดิจิทัลทางการเงิน (Digital Financial Identity) โดยเปิดโอกาสให้ประชากรจำนวนมากของประเทศที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถเข้าถึงบริการด้านการเงินได้

รวมถึง สมาร์ท ไอดี การ์ด (Smart ID Card) ที่ทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นหลากหลายเช่น การจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรเอนกประสงค์ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งการจ่ายเงินและไม่ใช่การจ่ายเงิน การรับสวัสดิการทางสังคมและค่าขนส่งมวลชนสาธารณะ

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

Walmart อัพเดตแอพให้สแกนสินค้าด้วย AR ดูข้อมูลออนไลน์ได้ก่อนซื้อ

Walmart เพิ่มฟีเจอร์ AR บนแอพสำหรับไอโฟน ให้ลูกค้าสามารถเปิดกล้องส่องสินค้าบนชั้น แล้วดูข้อมูลต่างๆได้ง่ายๆ