เปิดผลสำรวจ Gen Z อยากย้ายงานหลังโควิด – เพราะชีวิตส่วนตัวถูกรุกล้ำ

สำรวจพนักงานบริษัททั่วโลก มีเวลาทำงานเพิ่มขึ้นจากการ work from home จนก้าวล่วงชีวิตส่วนตัว โดนทวงงาน ตามงาน ได้แทุบทุกเวลา จึงตั้งใจจะลาออกหรือเปลี่ยนงานเพราะปัญหานี้ !

 

บริษัทซอฟต์แวร์ Adobe เปิดผลสำรวจพนักงานบริษัทใน 7 ภูมิภาคทั่วโลก ในช่วงการระบาดของโควิด-19 พบว่าคนจำนวนมากมีเวลาทำงานเพิ่มขึ้น จากการที่ไม่ต้องเดินทาง ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วพนักงานบริษัททำงาน 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

และไม่แค่นั้น เวลางานยังขยายเกินเวลาเดินทาง  ไปก้าวล่วงชีวิตส่วนตัว  เพราะในเมื่อทำงานที่บ้านได้แล้ว   ก็โดนทวงงาน ตามงาน ได้แทุบทุกเวลาที่ยังตื่นอยู่

 

ผลคือมีผู้ตอบแบบสำรวจส่วนหนึ่ง ตั้งใจจะลาออกหรือเปลี่ยนงานจากปัญหานี้  โดยมี 35% ระบุว่าตนเองมีแผนเปลี่ยนงานในปีหน้า ซึ่งกว่าครึ่งให้เหตุผลว่าเพราะปัญหาเวลาส่วนตัวถูกงานรุกล้ำมากไป

 

ซึ่งในกลุ่มที่ตั้งใจเปลี่ยนงานนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่วัยเริ่มทำงาน ( Gen Z ) ซึ่งนอกจากเรื่องงานแล้ว ยังต้องใช้เวลาไปกับเรื่องอื่นๆที่ตนสนใจ รวมถึงการพัฒนาทักษะ และความสามารถเพื่อการเติบโตในอนาคต

 

 

 จากข่าวประชาสัมพันธ์ของ Adobe
  business.adobe.com/th_th/resources/main.html