AI บุกโรงงานอาหารแล้ว

โรงงานอาหารเริ่มทดลองใช้ AI (ปัญญาประดิษฐ์) แยกวัตถุดิบของดีของเสีย โดยให้ "เรียนรู้เอง" และคัดแยกได้ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป

บริษัท Kewpie Corporation หรือ “คิวพี” เริ่มทดลองใช้ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ในการแยกวัตถุดิบที่ตกมาตรฐานออกไป โดยใช้เทคโนโลยี machine learning ระบบ TensorFlow ของกูเกิลในการให้เครื่องจักร “เรียนรู้เอง” และคัดแยกได้ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป

ทุกวันนี้คิวพีใช้วัตถุดิบกว่า 400 ชนิดวันละ 4-5 ตันต่อวัน และขั้นตอนคัดแยกยังช้าเกินไป ทำให้ขั้นการผลิตมักต้องมารอ   จึงจะให้ AI มาช่วยทลาย “คอขวด” นี้  โดยมีการ “สอน” ให้ตัวระบบซอฟต์แวร์ได้รู้ว่าวัตถุดิบหนึ่งๆนั้น แบบไหนดี  แบบไหนไม่ผ่าน ด้วยการป้อนข้อมูลรูปวัตถุดิบกว่า 18,000 รูป

ยิ่งนานไป กลไก TensorFlow ของกูเกิ้ลที่ถูกปรับแต่งในงานนี้ ก็จะยิ่งแยกแยะของดีของเสียได้แม่นยำขึ้นเรื่อยๆ  โดยไม่ต้องให้คนมาช่วยอีก   โดยช่วงแรกนี้ได้ทดลองใช้กับมันฝรั่ง ไข่ และธัญพืชอื่นๆ

ทั้งนี้คิวพียืนยันว่าใช้ AI เพื่อช่วยคนทำงาน ไม่ได้ใช้ทดแทนคนหรือมีการเลิกจ้างแต่อย่างใด

 

แหล่งข่าวและภาพ:

blog.google/topics/google-cloud/how-ai-can-help-make-safer-baby-food-and-other-products

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

ดีแทค ส่งเสริมการใช้การงานดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ดีแทค ตอบรับกระแสการเติบโตของโลกดิจิทัล เร่งติดสปีดการใช้งานดิจิทัลลูกค้าดีแทค พร้อมวาดแผนกลยุทธ์ดิจิทัลมุ่งสู่บริการที่มากกว่า โทรคมนาคม สร้างดิจิทัลอีโคซิสเต็มและเปลี่ยนผ่านโมเดลปฏิบัติการสู่ดิจิทัล ปูทางดีแทคแอปสู่ซูเปอร์แอป   [caption...