Amazon IoT ประมวลผลข้อมูล อุปกรณ์บนคลาวด์

Shane Owenby กรรมการผู้จัดการAmazon Web Services (AWS) ในเอเชียแปซิฟิก

Shane Owenby กรรมการผู้จัดการAmazon Web Services (AWS) ในเอเชียแปซิฟิก

ไอดีซี เปิดเผยว่า เอเชียจะเป็นภูมิภาคแรกที่ได้เห็นการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภายใน 5 ปี โดยคาดการณ์อุปกรณ์สื่อสารแบบ Internet of Things (IoT) ในตลาดเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น – APEJ) น่าจะมีมูลค่าสูงถึง 678 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

หากพิจารณาเฉพาะตลาด APEJ เพียงอย่างเดียวจะพบว่า ยอดอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อในรูปแบบ Internet of Things เพิ่มขึ้นถึง 8.6 ล้านเครื่อง ตัวเลขสถิติเหล่านี้ ทำให้หน่วยงานภาครัฐในหลายประเทศหันมาผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ และระบบคลาวด์

หลายอุตสาหกรรมปรับตัวเข้าสู่คลาวด์เพื่อก้าวสู่ Internet of Things
Shane Owenby กรรมการผู้จัดการ Amazon Web Services (AWS) ในเอเชียแปซิฟิก ให้ข้อมูลว่า นวัตกรรมเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ จะช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิตการสื่อสารระหว่างมนุษย์และอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากหน้ามือเป็นหลังมือ แม้การเชื่อมโยงอุปกรณ์ไร้สายในปัจจุบันจะทำงานได้ดีในระดับหนึ่ง แต่หัวใจสำคัญที่ช่วยผลักดันธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอยู่ที่การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ แบบไร้สาย เพื่อเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าและสกัดข้อมูลดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างชาญฉลาด

Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services (AWS)

ระบบการค้นหาตำแหน่งที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ รถยนต์ หรืออุปกรณ์สาธารณะอื่นๆ กลายเป็นเรื่องปกติที่พบเห็นได้ทั่วไป แต่หัวใจสำคัญที่ช่วยเพิ่มคุณภาพระบบค้นหาตำแหน่งให้ดียิ่งขึ้นอยู่ที่จำนวนข้อมูล ยิ่งเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ได้มากเท่าไร ผู้ให้บริการด้านการค้นหาตำแหน่งก็ยิ่งสามารถพัฒนาระบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น แอพพลิเคชั่นเรียกรถโดยสารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง Grab ใช้ระบบคลาวด์ในการสร้างและปล่อยระบบที่เชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับผู้ให้บริการรถโดยสารที่อยู่ใกล้ที่สุด ระบบติดตามตำแหน่งผู้ให้บริการภายในแอพฯ ก็ช่วยสร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าตลอดการเดินทาง ทั้งยังสามารถจัดการการจองรถที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้อย่างไร้รอยต่อ โดยครอบคลุมพื้นที่กว่า 30 เมือง ใน 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ขณะเดียวกันก็ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ตำแหน่งที่ตั้ง และเส้นทางการเดินทางของผู้ให้บริการเดินรถ และผู้โดยสารเพื่อนำไปพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

ฉบับที่ 211 เดือนกรกฏาคม

แพลตฟอร์ม IoT หัวใจของข้อมูล

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบเดิมๆ ไม่สามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้ดีพอ หากบริษัทต้องตัดสินใจริเริ่มนโยบายใดที่อาศัยความเข้าใจผู้บริโภค จำเป็นต้องนำข้อมูลต่างๆ ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอยู่มาใช้ในการวางแผนนโยบายให้ได้อย่างทันท่วงทีและภายในเวลาที่กำหนด  ด้วยระบบคลาวด์ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์ โดยอาศัยการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ในระบบคลาวด์โดยตรง พร้อมอ่านข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าแดชบอร์ด และรายงานการวิเคราะห์คลาวด์ช่วยขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่สามารถเก็บและบันทึกข้อมูลลงในระบบได้จากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการคลิกเข้าหน้าเว็บไซต์ ธุรกรรมทางการเงิน หรือหน้าฟีดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใดๆ ของผู้ประกอบการ เช่น  ราคาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

อกินโน ซูชิโร (ซูชิโร) ร้านซูชิแบบ Chain ในประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ เนื่องจากมีจำนวนสายพานซูชิถึง 490 สายทั่วประเทศ ด้วยระบบคลาวด์ซูชิโรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลายล้านข้อมูล โดยเฉพาะพฤติกรรมการสั่งอาหาร เพื่อใช้ในการลดปริมาณของเหลือและลดค่าใช้จ่าย  จานซูชิแต่ละจานของร้านซูชิโรจะฝังด้วยชิปคลื่นวิทยุ ทำให้ครัวทราบได้ทันทีหากลูกค้าในร้านหยิบซูชิออกจากสายพาน ภายในครัวของร้านจะมีหน้าจอแสดงผลว่าลูกค้าทานซูชิประเภทใดไปแล้วบ้างและจำเป็นต้อง  เตรียมซูชิประเภทใดอีก โดยระบบจะประมวลผลข้อมูลสองรอบคือ ทุกๆ 60 วินาที และ 15 นาทีหลังลูกค้าสั่งอาหาร จากการใช้ระบบคลาวด์ประมวลผลข้อมูลอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ ทำให้ซูชิโรสามารถลดปริมาณวัตถุดิบที่ต้องเตรียมในครัว และลดปริมาณอาหารเหลือได้ถึง 98.5 เปอร์เซ็นต์

“ระบบคลาวด์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่กำลังเป็นเรื่องธรรมดา การเก็บข้อมูลตามบริบทที่สนใจแบบเรียลไทม์ และใช้ระบบค้นหาตำแหน่งนั้นเริ่มกลายเป็นฟีเจอร์ที่พบได้ทั่วไป ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งมีบทบาทสำคัญในการช่วยเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรวดเร็ว องค์กรได้รับข้อมูลที่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดีขึ้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ  หากพิจารณาจำนวนข้อมูลมหาศาลที่สามารถเก็บได้จากอุปกรณ์ต่างๆ ในปัจจุบันแล้ว กล่าวได้ว่าเราสามารถประมวลผลอะไรก็ได้ ที่ใดก็ได้ในระบบคลาวด์”

การทำงานของ AWS IoT

การทำงานของ AWS IoT

จานซูชิแต่ละจานของร้านซูชิโรจะฝังด้วยชิปคลื่นวิทยุ ทำให้ครัวทราบได้ทันที หากลูกค้าในร้านหยิบซูชิออกจากสายพาน ภายในครัวของร้านจะมีหน้าจอแสดงผลว่า ลูกค้าทานซูชิประเภทใดไปแล้วบ้าง และจำเป็นต้องเตรียมซูชิประเภทใดอีก

AWS ขยายธุรกิจรองรับการเติบโต
Amazon Web Services (AWS) ได้มาเปิดสำนักงานในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย โดยให้บริการกับธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง จนถึงลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่และภาครัฐในการปรับเปลี่ยนมาใช้ AWS Cloud โดยที่ AWS Thailand จะเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตของ AWS ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลงทุนของ AWS เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลกในการขับเคลื่อนไปสู่คลาวด์

“มีองค์กรในประเทศไทยหลายองค์กรที่ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แบบ Pay as you go ของ AWS เพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนในทันที ซึ่งลูกค้าในไทยกำลังเปลี่ยนมาใช้ AWS สำหรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นหลักในองค์กร การวิเคราะห์ข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย สร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เปิดตัวธุรกิจใหม่ๆ โฮสต์เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นโซเชียลฯ และโมบายล์ทั่วโลก และขยายทรัพยากรในสถานที่”

เทคโนโลยีที่มาช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
Toyota Tsusho Electronics Thailand (TTET) เป็นบริษัทสาขาต่างประเทศของ Toyota Tsusho Electronics Japan ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตั้งในรถยนต์ และการส่งข้อมูลสำหรับรถยนต์ โดย TTET ใช้ AWS ในการสร้างบริการข้อมูลการจราจรด้วยข้อมูล GPS mapping ที่เรียกว่า TSquare ซึ่งติดตั้งใน Toyota Taxis มากกว่า 10,000 คันในกรุงเทพฯ ในตอนนี้  ซึ่ง AWS ทำให้สามารถปรับขนาดบริการข้อมูลการจราจรของได้อย่างไร้รอยต่อ วิเคราะห์จุดข้อมูลมากกว่า 60 ล้านจุด และส่งผ่าน GPS 10,000 เครื่องทุกวัน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ พยากรณ์การจราจร และระบุสภาพถนน รวมถึงให้คำแนะนำเส้นทางที่ดีที่สุด ซึ่งได้ช่วยให้ผู้ใช้ท้องถนนในกรุงเทพฯ หลีกเลี่ยงจราจรติดขัดและบริเวณที่น้ำท่วม เป็นการช่วยประหยัดเวลาให้ทั้งกับคนไทยและนักท่องเที่ยว

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

Jet.com ปรับใหญ่-สะท้อนเทรนด์เว็บช้อปปิ้งยุคนี้

เว็บช้อปปิ้ง Jet.com ปรับระบบใหม่ แสดงสินค้าต่างๆกันไปตามเมือง, ต่างกันไปตามหมวด เช่นหมวดเสื้อผ้าจะมีรูปและคลิปคนใส่จริง, และสับเปลี่ยนหน้าเว็บตามเวลากลางวัน-กลางคืนด้วย