ธปท. ร่วมกับแบงค์ชาติอินโดนีเซีย – สร้างระบบ QR ชำระเงินระหว่างกัน

แบงค์ชาติของไทยกับอินโดนีเซียร่วมกันเปิดตัวระบบชำระเงินแบบใหม่ผ่าน QR Code ช่วยให้นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางข้าม 2 ประเทศนี้ สามารถใช้มือถือ "สแกน QR" ชำระค่าสินค้าและบริการกันได้ไม่ยุ่งยาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารกลางอินโดนีเซีย เปิดตัวระบบชำระเงินแบบใหม่ผ่าน QR Code ระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อรองรับความต้องการทั้งของประชาชนและภาคธุรกิจใน 2 ประเทศนี้

 

ระบบใหม่นี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางข้าม 2 ประเทศนี้ สามารถใช้มือถือชำระค่าสินค้าและบริการกันผ่านทาง QR Code ได้อย่างไม่ยุ่งยาก โดยแบ่งโครงการเป็น 2 ระยะคือ

 

ระยะแรก ลูกค้าในไทยสามารถใช้แอพมือถือของธนาคารกรุงเทพ จะสามารถสแกน QR ชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าในประเทศอินโดนีเซียได้ทันที   ส่วนธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จะใช้บริการได้ด้วยในเดือนกันยายนนี้

 

ส่วนลูกค้าในอินโดนีเซียสามารถใช้แอพมือถือของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ  สแกน QR ชำระค่าสินค้าและบริการร้านค้าของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการในไทยได้

 

และระยะต่อไป ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า 2565 จะเพิ่มจำนวนธนาคารและสถาบันการเงินแบบอื่นๆมาเข้าร่วมมากขึ้น  และจะขยายบริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบรีลไทม์โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับแทนเลขที่บัญชีได้ด้วย

 

ซึ่งก่อนนี้  ไทยได้มีระบบชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR Code กับชาติอื่นในอาเซียนแล้ว 5 ประเทศ คือ ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย  และล่าสุดคืออินโดนีเซียเป็นชาติที่ 6

 

 

 ข่าวจาก

  bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Pages/JointPress_17082021.aspx