BloodBankTH ตัวช่วยจัดการข้อมูลการบริจาคโลหิต

ชูวงศ์ สีตะพงศ์ และเฉลิมชัย บัวชุม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชูวงศ์ สีตะพงศ์ และเฉลิมชัย บัวชุม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“คนไทยมีน้ำใจ และชอบช่วยเหลือกัน” เป็นคำที่ยังคงใช้ได้อยู่ในปัจจุบันกับหลายๆ เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น การบริจาคแบ่งปันเท่าที่จะทำได้ก็นับว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน และหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องคือ การบริจาคเลือด ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดเฉพาะหลายๆ อย่าง ที่ทำให้บางคนไม่สามารถให้การบริจาคได้ แต่เมื่อมีการประกาศขอรับบริจาค ผู้คนก็พร้อมให้ความร่วมมือในการบอกต่อ และส่งผลให้มีเลือดที่มากพออยู่เสมอ

app2
ศูนย์บริจาคที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน ครั้งต่อไปที่จะบริจาคคือเมื่อไร ที่ผ่านมาผลเลือดเป็นอย่างไรบ้าง เป็นคำถามที่ผู้บริจาคเลือดพบอยู่เสมอ วิธีการตรวจสอบต่างๆ ก็ซับซ้อนมากมาย ดังนั้น ถ้าเราสามารถจัดการและตรวจสอบสถานการณ์บริจาคเลือดของตัวเองได้อย่างรวดเร็วก็น่าจะเป็นทางออกที่ดี จึงเป็นแนวคิดของแอพพลิเคชั่น BloodBankTH จากน้องๆ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ชูวงศ์ สีตะพงศ์ และเฉลิมชัย บัวชุม ที่ได้พัฒนามาเพื่อให้การบริจาคโลหิตของทุกคนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ตัวช่วยบันทึกข้อมูลบริจาคเลือดส่วนบุคคล

“เราเห็นปัญหาว่ายังไม่มีการเก็บข้อมูลในรายบุคคล และไม่มีสื่อในการขอรับบริจาค ซึ่งปัญหาการขาดแคลนเลือดเป็นปัญหาที่ทางโรงพยาบาลพบอยู่ทุกปี ส่วนหนึ่งก็มาจากการประชาสัมพันธ์ และความร่วมมือของคนที่จะให้บริจาค แต่หลายอย่างไม่ได้เชื่อมโยงกันและยังไม่มีการจัดการระบบที่ดี แอพฯ BloodBankTH จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ ซึ่งจริงๆ ในไทยยังไม่มีแอพฯ ทางด้านนี้โดยตรง” ชูวงศ์ อธิบายถึงที่มาในการทำแอพฯ

e209_1

ฉบับที่ 208 เดือนเมษายน

ตลาดวิดีโอคอนเทนต์ โอกาสของแบรนด์เล็ก

โดยในพื้นที่การทดลองอย่างจังหวัดสงขลามีหลักเกณฑ์บางประการที่ไม่สามารถรับเลือดจากบุคคลภายนอกจังหวัดได้ ปัจจุบันอาศัยการบริจาคโดยคนในพื้นที่ หรือการขอซื้อจากสภากาชาดไทยเท่านั้น จึงหวังว่าแอพฯ นี้จะช่วยกระตุ้นและสร้างการรับรู้ในการบริจาคเลือดให้มากยิ่งขึ้นด้วย และบ่อยครั้งที่เราพบข้อมูลการแชร์ขอรับบริจาคผ่านทางสังคมออนไลน์ หรือสื่อต่างๆ ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นข้อความเดิมที่ถูกนำกลับมาส่งต่อใหม่ และที่สำคัญยังมีบางส่วนที่ไม่ได้ถูกนำมาเผยแพร่และขาดเลือด ซึ่งตรงนี้ยังเป็นช่องโหว่ที่ต้องจัดการให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง และสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตนั้นการรวบรวมประวัติการบริจาคหรือการจดจำช่วงเวลาในครั้งต่อไปก็เป็นสิ่งที่ควรได้รับการบันทึกให้สามารถสืบค้นได้โดยง่าย

app3

บ่อยครั้งที่เราพบข้อความเดิมที่ถูกนำกลับมาส่งต่อใหม่ และมีบางส่วนที่ไม่ได้ถูกนำมาเผยแพร่และขาดเลือด ซึ่งตรงนี้ยังเป็นช่องโหว่ที่ต้องจัดการให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง

อำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาล พร้อมแจ้งเตือนข่าวสารที่ควรรู้
การทำงานของแอพพลิเคชั่นจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ
1. ส่วนของโรงพยาบาลที่จะเป็นผู้กรอกข้อมูลเฉพาะ ได้แก่ วันที่ และพื้นที่รับบริจาค หรือการส่งข้อความเพื่อขอรับบริจาคไปยังแอพฯ ซึ่งตรงนี้จะมีการใส่รายละเอียดที่ชัดเจนไปจนถึงปริมาณเลือดที่ต้องการ โดยผู้ที่สนใจบริจาคสามารถกดตอบรับถ้าต้องการช่วยเหลือได้ทันที เมื่อได้เลือดตามต้องการก็จะแจ้งให้ทราบเพื่อเป็นการลดภาวะเลือดล้นคลังด้วย

2. ส่วนของผู้บริจาคต้องลงทะเบียนกับแอพฯ ด้วยชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ซึ่งหลังจากลงทะเบียนแล้ว เมื่อผู้บริจาคโลหิตไปที่หน่วยงานรับบริจาค ก็สามารถบันทึกการบริจาคครั้งนั้นด้วยการสแกน QR-Code บนโปสเตอร์ภายในศูนย์ หรือหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ซึ่งจะมีระบบการสะสมแต้มเมื่อผู้ใช้ได้บริจาคโลหิตในแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงการบริจาคครั้งต่อไป เพื่อเป็นการบอกให้ทราบว่าถึงเวลาในการเริ่มเตรียมความพร้อมให้ร่างกายได้ และอีกหนึ่งการแจ้งเตือนคือ จุดรับบริจาคเลือดที่ใกล้เคียงกับตัวผู้ใช้งาน ที่จะทำให้ทราบว่าสถานที่ใดที่ใกล้ที่สุด ณ เวลานั้น ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปที่โรงพยาบาลลงด้วย โดยปัจจุบันในแอพฯ จะมีการบอกจุดของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และสภากาชาดไทย

ใช้ข้อดีของเทคโนโลยีมาทำความดีที่เห็นผลจริง
ในตอนนี้ได้เปิดให้ทดลองใช้แอพฯ BloodBankTH แล้วที่ห้องบริจาคโลหิต หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เสียงตอบรับจากผู้ที่ได้ใช้งานจริงก็ชื่นชอบในฟังก์ชั่นต่างๆ เพราะช่วยให้การติดตามผลเลือดและรวบรวมข้อมูลเพื่อรับสิทธิพิเศษได้ง่ายยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ มีการวางแผนในการเพิ่มฟังก์ชั่นให้ผู้ใช้งานที่ไม่สะดวกในการบริจาคเลือดด้วยตนเอง สามารถส่งต่อให้เพื่อนหรือคนรู้จักได้รับรู้ความต้องการเลือดและมาช่วยกันบริจาคต่อไป มีการแจ้งเตือนผลการตรวจหากพบความผิดปกติหรือผลตรวจไม่แน่ชัด ซึ่งจะมีการให้คำแนะนำในเรื่องที่พบความผิดปกติ และแจ้งเตือนนัดหมายกับทางโรงพยาบาลเพื่อให้ข้อมูลในการดูแลตนเองได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งถึงแม้ว่าในตอนนี้จะมีการใช้งานไม่แพร่หลาย แต่ลำดับต่อไปจะนำเสนอเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานรับบริจาคเลือดได้ใช้กันอย่างแน่นอน

BloodBankTH มาจากความเชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่น ประกอบกับเทคโนโลยีที่ช่วยรวบรวมข้อมูลและส่งต่อข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว น้องๆ ก็หวังว่าผลงานชิ้นนี้จะได้มีส่วนในการส่งต่อคำร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบแทนสังคมได้อย่างสูงที่สุด

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

ทอ-ไอ-ยอ-ไทย-applicaition
ทอ-ไอ-ยอ-ไทย สอนน้องอ่านภาษาไทย เบื้องต้น

ช่วงเริ่มต้นในการเรียนรู้ภาษา ยังคงเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเสมอ โดยเฉพาะกับเด็กๆ ทีเริ่มเข้าโรงเรียนและเรียนรู้ภาษาอย่างจริงจังที่มาก กว่าการพูด ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยของเด็กเล็ก ยังคงมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด...