Event

ทุนอิสราเอลมาเปิดรับสตาร์ทอัพไทย

สตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกและชนะการประกวดแผนธุรกิจในรอบสุดท้ายจะมีโอกาสได้เดินทางไปพบกับนักลงทุนหรือบริษัทกองทุนร่วมทุน และศึกษาดูงานในศูนย์บ่มเพาะชั้นนำของโลก เช่น Google, Barclays ในประเทศอิสราเอล