Event

Data Scientist อาชีพที่ทั่วโลกต้องการตัว

ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและรวดเร็ว ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้น ส่งผลให้ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ขณะที่ธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมถูก Disrupt ทำให้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่หลายอาชีพ แต่เทคโนโลยีได้สร้างงานประเภทใหม่ๆขึ้นเช่นกัน

เกรเกอร์ ธีเสน ประธานอาวุโสกลุ่มธุรกิจดิจิทัล แมคคินซี่และแอดวานซ์ อะนาลิติกส์ ประจำภาคพื้นเอเชีย บริษัท แมคคินซี่ แอนด์คอมปานี กล่าวว่า จากการศึกษากิจกรรมต่างๆ กว่า 2,000 กิจกรรมที่คนใน 800 อาชีพทำอยู่ทั่วโลก พบว่า ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาแทนกิจกรรมต่างๆ นี้ได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ต้องทำซ้ำๆ และมีรูปแบบค่อนข้างตายตัว เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูล เป็นต้น

แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ แล้ว พบว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือประมาณปีค.ศ. 2030 จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้แทนได้จริงๆ เพียงประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เนื่องจากยังมีหลายปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจ เช่น ต้นทุนของเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูง ไม่คุ้มที่จะนำมาใช้ สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป

สำหรับประเทศไทยที่มีกิจกรรมด้านการผลิตที่ใช้พนักงานจำนวนมาก พบว่าประเภทงานที่เทคโนโลยีสามารถแทนได้ในปัจจุบันมีประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมทั้งหมด แต่คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้แทนเพียงประมาณร้อยละ 17 เท่านั้น …

เปิดห้องแชทรับปรึกษาปัญหา Cyberbully

การรับคนที่ไม่รู้จักเป็นเพื่อน การพูดคุยกับคนแปลกหน้า การออกไปพบกับคนแปลกหน้า การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว การอัดคลิปตัวเองโพสต์ลงออนไลน์ รวมถึงการให้คนอื่นรู้รหัสส่วนตัว ล้วนเป็นพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ปลอดภัย และมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ปัญหาการกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์ หรือ Cyberbully ได้ง่าย

และ 1 ใน 3 ของเด็กไทยมีประสบการณ์กลั่นแกล้งและถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากงานวิจัยเรื่อง การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 13 ประเทศทั่วโลก พบว่า 1 ใน 3 ของเด็กไทยมีประสบการณ์กลั่นแกล้งและถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ โดยผู้ตอบแบบสำรวจ 34.6 เปอร์เซ็นต์ เคยแกล้งผู้อื่น และ 37.8 เปอร์เซ็นต์ เคยถูกกลั่นแกล้ง และ 39 เปอร์เซ็นต์ เข้าไปร่วมวงในเหตุการณ์กลั่นแกล้งนั้นด้วย ทำให้พฤติกรรม Cyberbullying ขยายวงกว้าง

Cyberbully เป็นพฤติกรรมที่แปรผันตรงกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งเด็กไทยใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตถึง 4.8 ชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ย โดยใช้ youtube มากที่สุด รองลงมาคือ Line และ …

เว็บเทียบราคาประกันภัยรถยนต์ออนไลน์

“ประกันภัยรถยนต์” เป็นหนึ่งในข้อมูลที่คนไทยนิยมค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบผ่านช่องทางออนไลน์ แต่การซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ยังน้อยมาก เพราะยังเชื่อมั่นในการซื้อขายแบบออฟไลน์มากกว่า

ทำให้ธุรกิจประกันหลายรายต่างเร่งชิงพื้นที่บนช่องทางออนไลน์มากขึ้น เช่นเดียวกับ Roojai.com แพลตฟอร์มประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยในเครือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันมีแผนประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ให้เลือก 5 แบบ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการเติบโตของยอดกรมธรรม์ฯ กว่า 200 เปอร์เซ็นต์ และให้ความคุ้มครองรถยนต์จำนวน 15,500 คัน เติบโตขึ้นเกือบ 3 เท่าจากปี 2559

นิโคลัส ฟาร์เกต์ ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท รู้ใจ จำกัด กล่าวว่า หลังจากเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Roojai ให้ลูกค้าแจ้งอุบัติเหตุ แชร์ตำแหน่งที่เกิดเหตุ และสามารถเห็นตำแหน่งของเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์ รวมถึงการซื้อประกันผ่านแอพ ยังมีบริการตรวจสอบสภาพรถออนไลน์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ โดยสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ขยายฐานผู้ใช้กลุ่มบิ๊กไบค์ คุ้มครองสูง 10 ล้าน

ในปี …

ทีมนักศึกษาพัฒนา ระบบให้บริการใช้ไฟฟ้าในร้านกาแฟ ผ่านแอปพลิเคชั่น

งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival)” ครั้งที่ 17 ที่จัดต่อเนื่องทุกปี โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

เน้นการเตรียมความพร้อมและการสร้างคนไทยรองรับศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “วิทย์สร้างคน” ในการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ตั้งแต่ระดับเด็กจนถึงเยาวชน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

“มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย” เป็นงานประกวดแข่งขันการพัฒนา การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเยาวชน เป็นมหกรรมที่รวมสุดยอดผลงานที่พัฒนาจากความรู้ และ ความสามารถของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้นำความรู้ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดและดำเนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังได้มีโอกาสนำผลงานมาเผยแพร่สู่สาธารณชน

ทาง Digital Age จึงทำเสนอผลงานของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ มาหนึ่งผลงาน จากทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ออกแบบระบบให้บริการใช้ไฟฟ้าในร้านกาแฟ ควบคุมไฟฟ้าสั่งการผ่านแอปพลิเคชั่นเพื่อเปิดงานเต้ารับไฟฟ้า สำหรับผู้ให้บริการร้านกาฟ และผู้ให้บริการที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จำกัดในรูปแบบต่างๆ

ทั้งยังสามารถควมคุมเวลา ในการใช้ไฟฟ้า และเช็คสถานการณ์ใช้งานเต้ารับของผู้ใช้ได้ เป็นการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการให้บริการลูกค้าที่ต้องการชาร์จแบตเตอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โน๊ตบุ๊ก …

เปิดตัว Samsung Galaxy S9 และ S9+ สมาร์ทโฟนจัดเต็มกล้องหลัง และ AR Emoji

รูปแบบการใช้งานสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอีกขั้น เพราะการสื่อสารและการแสดงออกถึงตัวตนของผู้ใช้งานได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง “ภาพ” กลายการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เห็นได้จากพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างการแชร์รูปภาพ แชร์ไฟล์ในฟอร์แมทต่างๆ และการส่งสติ๊กเกอร์ให้กันผ่านแชทแอปพลิเคชั่นต่างๆ

โดยข้อมูลจาก InfoTrend ยังแสดงให้เห็นว่าในปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคจากทั่วโลกมีการถ่ายภาพผ่านสมาร์ทโฟนมากถึง 1.2 ล้านล้านภาพ กลายเป็นเทรนด์ที่คนหันมาใช้ภาพแทนเสียงพูดคุย รวมถึงภาพเคลื่อนไหวก็กำลังได้รับความนิยมมากกว่าภาพนิ่งแล้ว

วิชัย พรพระตั้ง รองประธานองค์กร ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า 3 ด้านที่ทำให้สมาร์ทโฟนเติบโต ได้แก่1. ศักยภาพของดีไวซ์ รองรับการใช้งานและการส่งผ่านข้อมูล 2. การพัฒนาของ 4G และ 5G ทำให้การส่งข้อมูลรวดเร็วขึ้น และ 3. Content เปลี่ยนไปเมื่อเน็ตเวิร์คดเร็วขึ้น ทำให้สมาร์ทโฟนเปลี่ยนทิศทางไปอีก

ล่าสุด ซัมซุง เปิดตัว “กาแลคซี่ เอส 9 และ เอส 9 พลัส” (Samsung Galaxy S9 and S9+) ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ วางจำหน่ายทั่วประเทศในวันที่ …

3 แนวทางสร้าง Smart City สู่สังคมไร้เงินสด จำลองเหตุการณ์ผ่าน AR

ขณะที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เป็นระบบเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน จึงจำเป็นจะต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดระบบการเงินที่พัฒนาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาร์ท ซิตี้ ถือเป็นการจัดการเมืองในยุคที่กำลังจะมาถึง

ล่าสุด มีงานแสดงเทคโนโลยีด้านการเงิน “บางกอก ฟินเทค แฟร์ 2018” (Bangkok Fin Tech Fair 2018) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ภายในงานมีการแสดงเทคโนโลยีด้านการเงินมากมาย หนึ่งในนั้นมีบูธมาสเตอร์การ์ดที่นำเสนอคอนเซปเมือง “มาสเตอร์การ์ด สมาร์ท ซิตี้” มีการเชื่อมต่อถึงกันอย่างเป็นระบบ โดยจำลองเหตุการณ์ผ่านเทคโนโลยี AR

ทางมาสเตอร์การ์ดอธิบายให้ฟังว่า เมืองส่วนใหญ่ทั่วโลกจะขยายตัวเป็นมหานคร จากการที่ผู้คนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในเขตเมืองมากยิ่งขึ้น จากปัจจุบันร้อยละ 54 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและความเป็นอยู่ของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในประเทศไทย สมาร์ท ซิตี้ สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ของรัฐบาลซึ่งมุ่งขับเคลื่อนประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และสังคมไร้เงินสด

ณัชสิชา วรพฤกษ์พิสุทธิ์ รองประธานและหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาตลาด มาสเตอร์การ์ด เผยว่า มีการร่วมมือกับเมืองต่างๆ …

XPS 13 แล็ปท็อปสำหรับคนติด Streaming ใช้งานคู่กับสมาร์ทโฟน

เดลล์ ประเทศไทย ได้เปิดตัวแล็ปท็อป XPS 13 ใหม่ หลังเปิดตัวในงาน CES 2018 (Consumer Electronics Show) รองรับกระแสสตรีมมิ่งในการรับชมภาพยนตร์ผ่านสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ เป็นแล็ปท็อปที่เน้นรายละเอียดภาพและเสียงที่คมชัด พร้อมกับลดการบัฟเฟอร์ลง เพื่อให้ผู้ใช้รับชม Netflix หรือคอนเทนต์สตรีมมิ่งอื่นๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบ ตามการใช้งานและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้

อโณทัย เวทยากร รองประธานบริหาร เดลล์ อีเอ็มซี ภูมิภาคอินโดจีน พูดถึงภาพรวมตลาดโน๊ตบุ๊คประเทศไทยในปี 2017 ว่า โน๊ตบุ๊คในภาคธุรกิจมีการลดลง ต่างจากฝั่งของยูสเซอร์ที่กลับมีการเติบโตเพิ่มขึ้น เพราะมีกำลังซื้อมากขึ้น และมีประสบการณ์ในการใช้งาน โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้มองแค่ตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียว แต่ต้องตรงกับการใช้งานจริง และสามารถใช่คู่กับมือถือได้

สรุป Dell XPS 13

Dell XPS 13 (9370) ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง Ultrabook ระดับไฮเอนด์ขนาดหน้าจอ 13.3 ด้วยฟีเจอร์ Infinity Edge Display ขอบหน้าจอบางเฉียบอยู่ที่ 4.5 มิลลิเมตร และบางสุดที่ 3.4 มิลลิเมตรเท่านั้น …

เว็บไซต์รวมความรู้ทางการเงิน ลงทุน Cryptocurrency สำหรับผู้หญิง

ผู้หญิงหลายคนมักมีคำถามเกี่ยวกับการใช้เงินและความคุ้มค่าในการใช้จ่าย รวมทั้งการลงทุนในด้านต่างๆ ที่อาจไม่สามารถหาคำตอบด้วยตัวเองได้ เพราะความไม่มั่นใจและขาดข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ

ล่าสุด เปิดตัวเว็บไซต์ AsianMoneyGuide.com  ที่เป็นแหล่งความรู้ทางการเงินสำหรับผู้หญิง  ช่วยผู้หญิงให้มีความรู้ ความสามารถในการดูแลตัวเองได้ และมีความเป็นอิสระในด้านความคิดในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

หลังจากเปิดตัวที่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  จึงเข้ามาสู่ประเทศไทย เป็นเว็บไซต์ที่เน้นเนื้อหาสาระด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงโดยเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเรื่องเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซับซ้อน ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและตอบโจทย์ผู้หญิงได้อย่างดี

ฟีเจอร์ต่างๆ ออกแบบเพื่อให้ “การเงินเป็นเรื่องง่ายดาย” เน้นเรื่องความจำเป็นด้านการเงินของผู้หญิง นักเขียนส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงและ Influencer ที่มาจากหลากหลายวงการในภูมิภาคนี้ เพราะเข้าใจผู้หญิง ต่างจากหนังสือ หรือเวปไซต์ทั่วไปตรงที่ไม่มีศัพท์วิชาการ ทำให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่านที่ไม่พื้นฐานเรื่องการเงิน  แม้จะอยู่ต่างสถานการณ์หรือมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน ก็สามารถวางแผนทางการเงินได้

ส่วนคอนเทนต์จะมีทั้งบทความ เรื่องจริงจากประสบการณ์ วิดีโอ รายการ และเนื้อหาในรูปแบบอื่น ๆ แบ่งตามหมวดหมู่ ดังนี้ การออม, บัตรเครดิต/บัตรเดบิต, การลงทุน, การเกษียณอายุ, คริปโตเคอเรนซี่และฟินเทค, เรื่องของภาษี, ประกันชีวิตและประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์, ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจ, กิจกรรมทางสังคมและอีเว้นท์, หางาน, ท่องเที่ยว, บ้านและที่อยู่อาศัยรอบรู้เรื่องสุขภาพ และสมดุลในชีวิตการทำงาน เป็นต้น

ที่น่าสนใจก็ คือ …

Co working space สำหรับสตาร์ทอัพ แหล่งเรียนรู้งานพิมพ์ดิจิทัล ใช้งานฟรี

จะเห็นว่าขณะนี้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามกระแสดิจิทัล มีความต้องการสินค้าที่เจาะจงมากขึ้น มีเอกลักษณ์ในแบบของตนเอง ธุรกิจเองก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อความต้องการดังกล่าวให้มากขึ้นกว่าเดิม

หนึ่งธุรกิจที่เริ่มเปลี่ยนให้เห็นบ้างแล้ว คือ บริการด้านเครื่องพิมพ์ดิจิทัล ที่รับผลิตงาน 1 ชิ้น หรือในปริมาณที่น้อยได้แล้ว และมาทดแทนการพิมพ์อนาล็อกใน 2 เรื่อง คือ ในเรื่องการผสมสี ที่หลากหลายมากกว่า มีความคมชัด และแม่นยำกว่า และจำนวนในการผลิตที่ไม่กระทบต่อค่าใช้จ่าย คาดว่าจะมาทดแทนระบบเดิมที่ใช้บล็อกสกรีนถึง 70%

ล่าสุด ทัช ปรินท์ติ้ง เดิมเป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการเครื่องปริ้นเตอร์ โดยเพิ่มธุรกิจด้วยการพิมพ์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ สามารถพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย พร้อมทั้งเปิดศูนย์เรียนรู้งานพิมพ์ดิจิทัล หรือ ทัช ครีเอทีฟ เวิร์กสเปช (Touch Creative Workspace) แหล่งรวมไอเดียสร้างสรรค์ ดันผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ผลิตผลงานเป็นเอกลักษณ์ในแบบของตนเอง เปรียบเสมือนเป็น Coworking Space และมีอุปกรณ์ให้ใช้งานฟรี

ศูนย์ดังกล่าว ลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท มีพื้นที่ขนาด 150 ตารางเมตร แบ่งเป็นส่วนการทำงานพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การออกแบบ และการผลิตผลงานจริง โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และอยู่ในระหว่างการศึกษาในเรื่องของแอพพลิเคชั่นการพิมพ์งาน ที่ลูกค้าสามารถออกแบบหรือเลือกแบบของสินค้าทางออนไลน์ และสั่งผลิตได้อย่างรวดเร็ว

โดยสตาร์ทอัพที่มีไอเดียอยากจะสร้างผลงานออกมาก่อนผลิตจริง ก็สามารถมาทดลองก่อนได้ ไม่ว่าจะเป็น …

ขยับสู่ Digital Lending ขอสินเชื่อจบบนแอพ

อย่างที่ทาง กรุงศรีคอนซูมเมอร์ ตอกย้ำมาตลอดว่า UCHOOSE จะไม่เป็นเพียงแอพพลิเคชั่นสำหรับบริการลูกค้าในเครือกรุงศรีฯ เท่านั้น แต่จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดที่สำคัญ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (Big Data) เพื่อนำไปสู่การยกระดับการบริการ เสริมประสิทธิภาพการตลาด และการขยายฐานลูกค้า

ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิตอล แบงค์กิ้ง และนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บอกว่า หลังจากเปิดตัวแอพพลิเคชั่น UCHOOSE ไปเมื่อปีที่แล้ว ปัจจุบันมียอดลงทะเบียนบัตรและดาวน์โหลด 1.2 ล้านใบ และมียอดผู้ใช้งานเป็นประจำ (Active Users) ราว 3 แสนคนต่อวัน จากสมาชิกบัตรกว่า 7.8 ล้านบัญชี ในความดูแลของกรุงศรี คอนซูมเมอร์

โดยในปี 2561 ตั้งเป้าขยายฐานผู้ใช้ คาดว่าจะมียอดดาวน์โหลดลงทะเบียนบัตรและดาวน์โหลดเป็น 2 ล้านใบ และมีผู้ใช้งานเป็นประจำเพิ่มขึ้นเป็น (Active Users) 1 ล้านคน

จากการพัฒนาฟีเจอร์ และจับมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างบริการใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเปิด API เพื่อเชื่อมต่อกับพันธมิตรเครือข่ายบริการ …

ถือบัตรเครดิตไปต่างประเทศจ่าย QR Code ได้แล้ว

หลายคนคงได้ทดลองใช้งาน หรือเริ่มคุ้นชินกับการใช้จ่ายผ่าน QR Code บนพร้อมเพย์กันแล้ว ด้านผู้ให้บริการบัตรเครดิตเอง ร่วมผลักดันสังคมไร้เงินสดให้เกิดขึ้นและทัดเทียมกับทั่วโลก เพื่อเสริมให้วงจรของ QR Payment สมบูรณ์ขึ้น และล่าสุดได้เปิดให้ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถชำระเงินผ่าน QR Code ระหว่างประเทศได้แล้ว ทำให้นักเดินทางเข้าออกประเทศ สามารถเข้าถึง QR Payment ได้สะดวกมากขึ้นขณะที่ร้านค้าเดียวกันช่วยลดต้นทุนของร้านค้ารายย่อยอีกด้วย

โดยบริการเรียกว่า KTC Scan To Pay Cross Border ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง ผู้ให้บริการบัตรเครดิต เคทีซี (KTC) และผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต วีซ่า (Visa)

ธนพงษ์ รังควร ผู้อำนวยการธุรกิจบัตรเครดิตเคทีซี บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังได้รับการอนุมัติเข้า Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยในปลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต การร่วมมือกับวีซ่า (Visa) ผู้ใช้สามารถทำรายการผ่านบัตรเครดิตโดยสแกนผ่าน QR Code เพื่อทำรายการในประเทศที่วีซ่าอนุมัติได้แล้ว

โดยจะคิดค่าธรรมเนียมอัตราความเสี่ยงการแปลงสกุลเงินต่างประเทศไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ำที่สุดในวงการบัตรเครดิต นอกจากนี้ผู้ใช้ยังมีสิทธิรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1.5 …

คนไทยฟังเพลง Streaming มากแค่ไหน? และ 6 สิ่งที่จะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม JOOX ในปี 2018

ขณะนี้ธุรกิจเพลงกำลังอยู่ในช่วงขาลง เหตุเพราะการที่ผู้บริโภคหันไปใช้บริการสตรีมมิ่งแทน จนตอนนี้สามารถโตขึ้นแบบฉุดไม่อยู่ เด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจความเป็นเจ้าของเปลี่ยนจากฟิสิคอล (สิ่งที่จับต้องได้ อย่าง ซีดี หรือ เทป) มาเป็นดิจิทัล หรือไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดอีกต่อไป

โดยข้อมูลจากรายงานของเว็บไซต์ We Are Social ระบุว่า คนไทยใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์หลักในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถึง 70% และใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเฉลี่ย 4 ชั่วโมง 14 นาทีต่อวัน โดยสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ยอดนิยมสำหรับการฟังเพลง สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมของคนฟังเพลงในยุคนี้ได้เปลี่ยนสู่ยุคสตรีมมิ่งแบบเต็มตัว

ทาง Digital Age ไปเก็บข้อมูลในงานแถลงข่าว JOOX เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของตลาดสตรีมมิ่งมากขึ้น โดย JOOX เปิดบริการในไทยครบ 2 ปี ซึ่งในปี 2017 มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นรวม 50 ล้านครั้ง สัดส่วนการใช้งานจาก iOS ที่ 19% และ Android ที่ 81% พร้อมกันนี้ผู้บริหารยังบอกแนวทางใหม่สำหรับแพลตฟอร์มที่จะเดินหน้าในปี 2018 ด้วย

กฤตธี มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) …

“กระทิง พูลผล” ถึงเวลา disruption ระบบการศึกษาไทย ด้วย “EdTech” สตาร์ทอัพ

เราก้าวเข้าสู่ยุค Digital Disruption จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบเต็มตัว ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องมีการปรับตัวให้เท่าทัน รวมถึงความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เมื่อหันกลับไปมองที่ระบบการศึกษาที่ป้อนบุคลากรคุณภาพสู่ตลาด จากการบอกเล่าของ กระทิง พูนผล ผู้ก่อตั้ง Disrupt ก็เป็นที่น่าตกใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

ที่ร้ายกว่านั้นคือ บุคคลในสถิติเหล่านี้กำลังจะก้าวออกมาสู่ตลาดในอนาคต ซึ่งในแง่ของการปรับตัวและการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ต้องพัฒนาให้ทันกับโลก เพราะกว่า 90% ของตำแหน่งงานดั้งเดิมกำลังจะถูก Disrupt และถูกเปลี่ยนโฉมไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ ภายใน ปี 2030

สิ่งที่ระบบการศึกษาไทยยังขาดการเรียนการสอนในแบบที่เป็น Strategic And Systems Thinking ยังคงผลิตบุคลากรในรูปแบบ Dump Pipe หรือการเดินตามท่ออยู่ ลักษณะที่ว่าอุตสาหกรรมมีความต้องการอาชีพอะไรเราก็ผลิตป้อนออกมาแบบนั้น

นอกจากนี้ ยังพูดถึงปัญหาของ Edtech ในประเทศไทยที่ยังไม่รู้จะมุ่งไปทางไหน ส่วนใหญ่แล้ว Startup หลายรายหันไปมุ่งเน้นทางด้านของ Fintech หรือ E-Commerce มากกว่า ขณะที่ทั่วโลกกำลังปฏิวัติการศึกษากันอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็น Computer Science For All ที่ต้องการให้เด็กทุกคนมีความเข้าใจทางด้าน Computer Science และการเขียนโปรแกรม

หรือเน้นการศึกษาทางด้าน STEM …

ตลาดเครื่องพิมพ์ไทยโต บราเดอร์ จับตลาดต่างจังหวัด และออนไลน์เพิ่ม

จากภาพรวมตลาดเครื่องพิมพ์ภายในปี 2560 ในประเทศที่ผ่านมา ต่างมีอัตราแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยภาพรวมแล้วประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญในอาเซียน ที่มองว่ายังคงสามารถโตได้อีก และบางรายมีการขยายไปยังกลุ่มธุรกิจองค์กรและราชการ นอกเหนือจากกลุ่ม SMEs

ด้าน บราเดอร์ (ประเทศไทย) เองก็มีสัดส่วนในอาเซียนถึง 40% ซึ่งประเทศในอาเซียนมีทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งถือว่าประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญต่อบราเดอร์กรุ๊ป

ทั้งนี้ การเติบโตของแต่ละผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์ โดยกลุ่มเครื่องพิมพ์มีสัดส่วนที่ 85% รองลงมา ได้แก่ จักรเย็บผ้า 10% และเครื่องพิมพ์ฉลาก 5% ในขณะที่เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทบราเดอร์เติบโต 13% ส่วนตลาดรวมเครื่องพิมพ์เลเซอร์เติบโต 8%

แต่ที่น่าจับตาอย่างมากคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ฉลากที่ขยายจากกลุ่มผู้บริโภครายย่อยและกลุ่มธุรกิจองค์กรไปสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมและไฟฟ้าขยายเพิ่มขึ้น 14% ควบคู่ไปกับการเติบโตของจักรเย็บผ้าทั้งกลุ่มจักรประเภทปักและจักรเพื่อใช้ในครัวเรือนเติบโตขึ้น 29% นอกจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์สแกนเนอร์เติบโต 6%

ด้านกลยุทธ์การสร้างการเติบโตทางธุรกิจของ บราเดอร์ ในปี 2561 จะเดินหน้ารุกตลาดในกลุ่มธุรกิจองค์กรและราชการดังเช่น 2 ปีที่ผ่านมา และจะรุกหนักในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยจะเน้นเจาะเข้าไปยังกลุ่มโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษา และจับมือ ดีลเลอร์กว่า 200 …

เซนไฮเซอร์ รุกตลาดหูฟังเกมมิ่ง จับกลุ่มเกมเมอร์ E-sport ตัดเสียงรบกวนได้

ปัจจุบันมูลค่าตลาดเกมมิ่งและอีสปอร์ตประเทศไทย อยู่ที่ 600 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราวๆ 18,000 ล้านบาท  อยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งตลาดที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในอาเซียน

ล่าสุด เซนไฮเซอร์ ผู้ผลิตระบบเสียงจากเยอรมันนี เปิดตัวหูฟังเกมมิ่งใหม่ GSP 500, GSP 600 สำหรับมืออาชีพที่ออกแบบให้สวมใส่สบายและสามารถตัดเสียงรบกวนได้ และยังรองรับกับทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น PC, Mac หรือ Console ทางเซนไฮเซอร์มีสินค้ากลุ่มหูฟังเกมมิ่งเข้ามาทำตลาด มีแนวโน้มที่เติบโตและมียอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมา สินค้าในกลุ่มนี้มียอดขายเติบโตถึง 26%

ภายในงานมีเหล่าเกมเมอร์และสตรีมเมอร์มืออาชีพ จาก Twitch และ YouTube มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ต่ออุปกรณ์สำหรับการเล่นเกม โดยหูฟังเป็นหนึ่งอุปกรณ์เกมมิ่งที่ต้องใช้ในการเล่นเกม ซึ่งหูฟังที่ดีต้องมีเสียงที่คมชัด เบสแน่น สามารถแยกตำแหน่งที่มาของเสียงได้อย่างแม่นยำ ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนได้ดี ทำให้สื่อสารกับเพื่อนในเกมได้อย่างชัดเจน และต้องปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดศีรษะของผู้ใช้งาน และสำคัญในการแข่ง E-sport

สำหรับหูฟังรุ่น GSP 500 เด่นที่ระบบลำโพงแบบเปิดออกแบบมาเป็นพิเศษภายในที่ครอบหูฟัง ทำให้เสียงส่งตรงถึงแก้วหู และสามารถรับรู้ถึงเสียงสภาพแวดล้อมของเกมที่เป็นไปอย่างสมจริง เพื่อคุณภาพเสียงที่เป็นธรรมชาติ สมดุล และคมชัดขั้นสุด ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองคลื่นเสียงในช่วงความถี่ต่ำ ช่วยเพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจให้กับอรรถรสทางเสียงสำหรับคอเกม

ส่วนหูฟังรุ่น GSP …