Digital Twin เทคโนโลยีสร้างจำลองภาพ 3 มิติ

จะดีขนาดไหน ถ้าเราสามารถจำลอง หรือเลียนแบบสิ่งของต่าง ๆ ในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อทำการทดลอง เพื่อลดเปอร์เซ็นการผิดพลาดได้ ตอนนี้โลกเราสามารถทำได้แล้วกับเทคโนโลยี Digital Twin

Digital Twin นั้นคือ การสร้างแฝด ทำสำเนา หรือแบบจำลองที่เหมือนกันปรากฎออกมาเป็นภาพ รวมไปถึงรวบรวมข้อมูลสถานะ โดยติดตั้ง sensor ไว้ ซึ่งจะเก็บบันทึกข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการมาวิเคราะห์ อาทิเช่น Big Data Analytic, IoT, Machine Learning, Cloud, 3D Modeling และ VR/MR มาใช้ในการสร้าง เพื่อคาดการณ์ประเมินสภาพของสิ่งนั้น

สำหรับ Digital Twin นั้นยังนำมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการออกแบบจำลองเครื่องจักรกล เพื่อสร้างแฝดของเครื่องจักร แต่อยู่ในรูปแบบของดิจิทัล และนำข้อมูล Digital Twin ไปวิเคราะห์ว่าทำนายการซ่อมแซมของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น ในการผลิตและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เจ็ต ที่ใช้บนเครื่องบิน บริษัท General Electric

รวมไปถึงเทคโนโลยี Digital Twin ที่ทางซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส นำเสนอในงานสัมนาผู้บริหารโรงพยาบาลภูมิภาคเอเชีย ที่นำมาในการสร้างภาพ 3 มิติ ร่างกายและอวัยวะของผู้ป่วย ในรูปแบบดิจิทัล และใช้ซอฟต์แวร์เพื่อทดสอบค่าต่าง ๆ ทำให้การรักษาและการวิเคราะห์สุขภาพผู้ป่วยในอนาคตได้

โดยภายในงานยังมีการนำเสนอเทคโนโลยี AI กับการใช้งานในวงการแพทย์ ซึ่งจะนำมาใช้ในรูปแบบใดนั้น สามารถติดตามได้ในคลิป

ไม่แน่ว่าในอนาคต การรักษา หรือการวินิจฉัยของโรคต่าง ๆ อาจจะไม่ต้องผ่านเครื่องมือแพทย์แล้ว โดยการจำลองร่างกายและวิเคราะห์พร้อมทำนายวันเวลา เพื่อการรักษาที่ทันถ่วงทีก่อนที่อาการต่าง ๆ จะปรากฎออกมาให้เจ้าของร่างกายเห็น หรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ทำนายถึงความเสื่อมสภาพ และแก้ไขปรับเปลี่ยนก่อนที่จะเกิดความผิดพลาดและเครื่องมือเสียหาย

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

ดีแทค ส่งเสริมการใช้การงานดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ดีแทค ตอบรับกระแสการเติบโตของโลกดิจิทัล เร่งติดสปีดการใช้งานดิจิทัลลูกค้าดีแทค พร้อมวาดแผนกลยุทธ์ดิจิทัลมุ่งสู่บริการที่มากกว่า โทรคมนาคม สร้างดิจิทัลอีโคซิสเต็มและเปลี่ยนผ่านโมเดลปฏิบัติการสู่ดิจิทัล ปูทางดีแทคแอปสู่ซูเปอร์แอป   [caption...