Digital Marketing

เปิดทฤษฎี “Product – Market Fit” ไว้ตัดสินอนาคตแอพ เว็บ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่

สินค้า บริการ ร้านค้าหลายแห่ง หรือแม้แต่แอพใหม่ๆ เว็บใหม่ๆ หรือเกมใหม่ๆ ก็กำลังมีสถานะไม่แน่นอน ทำให้เจ้าของหรือผู้บริหารต้องตัดสินใจว่าจะ “ไปต่อ หรือพอแค่นี้ ?” … และ 1 ในหลักการที่จะใช้ช่วยตัดสินใจได้ ก็คือแนวคิดที่เรียกว่า “Product – Market Fit”