E-commerce

ดีแทคเปิดโครงการเน็ตทำกิน ส่งเสริมผู้ประกอบการสูงวัย พึ่งพาตนเองได้ในสภาวะสังคมผู้สูงอายุ

ณ ตอนนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงวัยสูงถึงประมาณ 20% โดยในอีก 30 ปีข้างหน้า คาดว่าประชากรกลุ่มเกษียณและเตรียมเกษียณจะมีจำนวนถึง 30 ล้านคน ถ้าผู้สูงวัยไม่เท่าทันในและเข้าถึง หรือยังไม่เข้าใจทักษะดิจิทัล ที่สามารถต่อยอดได้เพื่อพัฒนาการสร้างรายได้เพิ่ม

อินเดียออกกฏห้ามเว็บและแอพ e-commerce ขายสินค้าของตัวเอง

รัฐบาลอินเดียออกกฎหมายห้ามเว็บหรือแอพสรรพสินค้าทั้งหลายขายสินค้าแบรนด์ของตัวเอง หรือสินค้าที่ทางเว็บมีส่วนเป็นเจ้าของอยู่