Facebook Messenger อนุญาต ให้โอนเงินหรือเรียกเงินจากกลุ่มได้แล้ว

Facebook-Messenger

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เรารู้จักกันดีอย่าง Facebook ได้ยกระดับตนเองในฐานะของแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างความเกี่ยวโยงระหว่างกลุ่มเพื่อนและการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการเพิ่มความสามารถด้านการโอนเงินและรับเงินสำหรับสมาชิกภายในกลุ่มแชตให้กับแอพพลิเคชั่น Facebook Messenger เรียบร้อยแล้ว

ระบบการโอนเงินดังกล่าวนั้น มีจุดเด่นที่การใช้งานไม่ยุ่งยาก เพียงผู้ใช้ตั้งกลุ่มสำหรับการแชตบน Facebook Messenger ตามปกติ ซึ่งจะมีสมาชิกภายในกลุ่มกี่คนก็ได้ จากนั้นให้กดปุ่มเครื่องหมายบวกในช่องแชต แล้วเลือกที่ไอคอน Payments ซึ่งผู้ใช้จะสามารถเลือกที่จะโอนเงิน หรือเรียกรับเงินจากสมาชิกภายในกลุ่มได้แบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล (กำหนดจำนวนเงินที่ต้องการเป็นรายคนได้) ซึ่งเหมาะมากสำหรับนำไปใช้ หารค่าสินค้าที่ใช้ร่วมกัน  อย่างค่าอาหาร ค่าจัดงานอีเวนต์พิเศษต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเงินทั้งหมดจะถูกโอนผ่านบัตรเดบิตที่ผู้ใช้งานผูกเอาไว้เท่านั้น เพียงแต่มีข้อจำกัดก็คือ เงินจะถูกโอนสำเร็จภายใน 5 วันทำการ ซึ่งอาจจะช้ากว่าระบบการโอนเงินจากธนาคารโดยตรงนั่นเอง

ระบบการโอนเงินแบบเป็นกลุ่มนี้ จะเริ่มต้นใช้งานได้บนแอพฯ Facebook ในระบบปฏิบัติการ Android และ Desktop โดยมีจุดเด่นสำคัญตรงที่ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ซึ่งเป็นที่น่าจับตามองว่า ระบบนี้จะสามารถจูงใจให้ผู้ใช้มาใช้งานได้แค่ไหน หาก Facebook ทำสำเร็จ ก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญในโลกการเงินออนไลน์เลยทีเดียว

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

รู้จัก “Facebook Watch Party” ชวนเพื่อน Groups ดูคลิป-ดูไลฟ์ ไปพร้อมกัน

Facebook Watch เปิดตัวตั้งแต่ปีก่อน แต่มีเฉพาะในอเมริกา และผู้ใช้แค่ไม่กี่คนในประเทศอื่นๆ แต่ก็มาเปิดกว้างทั่วโลกให้ทุกคนแล้วในเดือนนี้