Fitbit Alta HR ผู้ช่วยดูแลการนอนหลับในชีวิตประจำวัน

Fitbit Alta HR

Fitbit Alta HR ได้รับการพัฒนามาจากรุ่น Fitbit Alta จุดเด่นคือฟังก์ชั่นใหม่ที่สามารถดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนอนหรือ Sleep Insights ใช้เวลานอนหลับในช่วงหลับตื้น ช่วงหลับลึก และช่วงหลับ REM ไปเท่าไหร่ รวมถึงติดตามดูว่ากิจกรรมต่างๆ และกิจวัตรใดที่มีผลต่อรูปแบบการนอน โดยโปรแกรมสามารถประเมินให้คำแนะนำส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมของผู้ใช้งานให้ดีขึ้น

Fitbit Alta HR

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพได้แนะนำว่า การนอนของคนเราควรเป็นไปตามเวลาของธรรมชาติ คือนอนในช่วงกลางคืน และให้ได้ 7 ชั่วโมงต่อคืน โดยช่วงหลับลึกที่เพียงพอจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง หรือ 10-25% ของการนอน ซึ่งเป็นช่วงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ซ่อมแซมกล้ามเนื้อและระบบประสาท แต่จากสถิติการนอนหลับโดยเฉลี่ยของคนไทยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 6.3 ชั่วโมงต่อคืนเท่านั้น

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

แอพ TikTok เพิ่มฟิลเตอร์วาดรูปด้วย AI – ใส่แค่ข้อความไม่ต้องวาดเอง

TikTok ออกระบบฟิลเตอร์ใหม่ วาดรูปอัตโนมัติได้แค่จากการพิมพ์ข้อความเช่นกัน ในชื่อระบบว่า “Ai Greenscreen” คล้ายของ “MidJourney” และ “Dall-E” ที่กำลังเป้นที่นิยมลองเล่นกันตอนนี้ … แต่ของติ๊กต่อกใช้ทำฉากหลัง…