Google ขยายพื้นที่สำนักงานถาวรในกรุงเทพฯ เพิ่ม 50%

หลังจากเปิดสำนักงานถาวรในกรุงเทพฯ มาเป็นเวลา 2 ปี ล่าสุด Google ได้ขยายพื้นที่เพิ่มเติม 50% ของชั้น 14 ไปยังชั้น 16 บนอาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

โดยออกแบบผ่าน 3 แนวคิดบนพื้นที่เดียวกัน

  1. BTS เชื่อมโยงความคิดและนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนของห้องประชุมที่มีหน้าตาเหมือนรถไฟฟ้า BTS โดยมีการนำชื่อสถานีมาตั้งเป็นชื่อห้อง เช่น ห้องเพลินจิต เป็นต้น
  2. CAFE จุดนัดพบของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการบรรยากาศในการสร้างความคิดสร้างสรรค์
  3. PARK สวนที่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติระหว่างทำงาน

เบน คิง หัวหน้าฝ่ายธุรกิจประจำ Google ประเทศไทย

นอกจากนี้ เบน คิง หัวหน้าฝ่ายธุรกิจประจำประเทศไทย กล่าวว่า เพราะในปีนี้กูเกิลวางเป้าหมายการดำเนินงานไว้ 4 ด้าน ได้แก่ Education , SMB-Startup , User-Access และ Content ทั้งนี้ในการขยายพื้นที่ใหม่นี้ จะเพิ่มพื้นที่ทำงานให้กับพนักงาน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

Google Plus จะปิดตัวสิงหาฯปีหน้านี้

กูเกิลพลัสสำหรับบุคคลทั่วไปจะถูกปิดตัวสิงหาฯปีหน้า เหลือ Google+ สำหรับลูกค้าบริษัทองค์กรไว้ เพราะมีสถิติการใช้งานน้อยนิด