Google Play ออกข้อห้ามใหม่ๆในการตั้งชื่อแอพ

"กูเกิ้ลเพลย์" เพิ่มเติมข้อห้ามใหม่ๆในการตั้งชื่อแอพ  เพื่อไม่ให้มีการแฝงโฆษณาชี้นำให้ดาวน์โหลดอยู่ในส่วนของชื่อแอพ โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไป

 

คนทำแอพหรือเจ้าของแอพต้องรู้ ! เมื่อทาง Google Play เพิ่มเติมข้อห้ามใหม่ๆในการตั้งชื่อแอพ  เพื่อไม่ให้มีการแฝงโฆษณาชี้นำให้ดาวน์โหลดอยู่ในส่วนของชื่อแอพ โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไป

 

ตัวอย่างข้อห้ามใหม่ที่สำคัญๆก็เช่น …

 

– ชื่อแอพต้องยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร โดยตั้งชื่อและคำโปรยสั้นๆใต้ชื่อให้ชัดเจน

– ห้ามใช้เขียนคำโปรโมชั่น เช่นการลดราคา , free , No Ads, ฯลฯ

 

– ห้ามอวดอันดับในกูเกิลเพลย์หรือแอพสโตร์ หรือคำว่า best หรืออื่นๆ  ทั้งในชื่อแอพและรูปไอคอน

 

– ห้ามมีคำว่า download now อยู่ในชื่อแอพ หรือคำอื่นๆในลักษณะของการโฆษณากระตุ้นให้คนดาวน์โหลดทันที

 

– ห้ามใช้ตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด ( เว้นแต่ว่าเป็นชื่อแบรนด์ )

– ห้ามใส่รูป emoji หรืออักขระพิเศษ ในตัวอักษรชื่อแอพ ชื่อเจ้าของแอพ หรือคำโปรยสั้นๆใต้ชื่อ

 

… ทั้งนี้แอพใหม่ๆที่ส่งขึ้นไป ถ้ามีจุดไหนทำผิดข้อห้ามเหล่านี้  ก็จะไม่ได้รับอนุมัติให้ขึ้น Google Play

 

ส่วนแอพเดิมๆที่ไม่ทำผิดข้อห้าม ก็จะไม่ถูกกูเกิลคัดไปแนะนำท้ายแอพอื่น  และไม่ถูกคัดไปแนะนำในหน้าแรก Google Play และที่อื่นๆเลย

 

 

 ข่าวจาก
  android-developers.googleblog.com/2021/04/updated-guidance-to-improve-your-app.html