ผู้ว่าฯชัชชาติเปิดงบ กทม. ปี 66 ให้เป็น Open Data – รวมถึงสัญญาต่างๆด้วย

ผู้ว่าฯชัชชาติ ประกาศแผนงาน "Open Bangkok Open Data" ให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  โดยเน้นด้านความโปร่งใส ทั้งเปิดเผยงบ  เปิดเผยสัญญา และอื่นๆ

กทม. โดยผู้ว่าฯชัชชาติ ประกาศแผนงาน “Open Bangkok Open Data” ให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  โดยเน้นด้านความโปร่งใส ทั้งเปิดเผยงบ  เปิดเผยสัญญา และอื่นๆ

 

เพราะโดยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และทีมงาน ได้ไปประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ในเรื่องนี้

 

ทั้งนี้ กทม. จะนำข้อมูลงบประมาณปี 2566 และเอกสารสัญญาต่างๆ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ กทม. และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Open Data ของ DGA เพื่อให้ประชาชนอ่านได้

 

โดยล่าสุดเว็บไซต์ bangkok.go.th ได้มีเมนูใหม่ขึ้นมาแล้ว  คือ “งบประมาณรายง่ายกรุงเทพมหานคร” โดยกดเข้าไปแล้วจะพบกับข้อมูล “ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566”

 

ข้อมูลมีทั้งที่เป็นแผนภาพแสดงงบประมาณรายจ่ายของ กทม. ตามหมวดต่างๆ และยังมีไฟล์สรุปเป็น PDF แยกตามประเภทรายจ่าย กับ แยกตามด้าน …และยังมีข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel โดยแยกตามสำนักของ กทม. สามารถดูได้จาก เว็บไซต์สำนักงบประมาณกรุงเทพ อีกด้วย

 

นอกจากนั้นยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น …

  • ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯจะสามารถตรวจสอบสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ได้ผ่านแอพชื่อ “ทางรัฐ” ของ DGA
  • เชื่อมต่อกับศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) สำหรับการขอใบอนุญาตต่างๆ ทางออนไลน์ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างของ กทม.
  • ขยายโครงการ Digital Transcript ของ DGA แปลงเอกสารหลักฐานการศึกษา (transcript) เป็นดิจิตัล ที่เดิมมีมหาวิทยาลัยใช้งาน 39 แห่งอยู่ ให้รองรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด รวมทั้งโรงเรียนฝึกอาชีพทุกแห่งด้วย
  • เพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้เจ้าหน้าที่ กทม. ผ่านสถาบัน TDGA ภายใต้การกำกับดูแลของ DGA

 

ข่าวจาก

 main.bangkok.go.th/news-detail/6184/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-DGA-

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

Microsoft Edge เพิ่มเมนูเกมส์ เล่นได้ในบราวเซอร์เลย

Microsoft Edge ที่เป็นบราวเซอร์ใหม่ที่มาแทน Internet Explorer ได้เพิ่มเมนูและฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อการเล่นเกมส์ในบราวเซอร์เองเลย  …