iOrder ระบบจดรายการ
สั่งสินค้าอัจฉริยะ
เพื่อองค์กรธุรกิจท้องถิ่น

ระบบจดรายการสั่งสินค้าอัจฉริยะเพื่อองค์กรธุรกิจท้องถิ่น หรือ iOrder ที่พัฒนาโดยบริษัท YenZtudio Inc. ถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการของผู้ประกอบการศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งในแต่ละวันต้องใช้กระดาษในการเขียนออเดอร์สินค้าหมดเป็นรีมๆ  แม้จะสะดวกคล่องมือและเป็นลายลักษณ์อักษรดี แต่หากพิจารณาย้อนไปถึงต้นทางของการผลิตกระดาษแล้ว จะพบว่า เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติหลายประการ โดย iOrder เป็นโปรแกรมที่สามารถจดรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งได้โดยใช้แทนกระดาษ สามารถจดรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องทั้งราคาและตัวสินค้า สะดวกรวดเร็วโดยมีรายการสินค้าและราคาที่ถูกตรวจทานทุกวัน ทำให้พนักงานขายไม่ผิดพลาด

กมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท YenZtudio Inc.

กมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท YenZtudio Inc.

รายการสินค้าสามารถแยกราคาขายได้ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ราคาแบบเงินสด / เครดิต 7 วัน / 15 วัน / 30 วัน

รายการสินค้าสามารถแยกราคาขายได้ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ราคาแบบเงินสด / เครดิต 7 วัน / 15 วัน / 30 วัน

 

จากปัญหาที่พบเห็น สู่โปรแกรมประยุกต์เพื่อการใช้งาน
กมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท YenZtudio Inc. เจ้าของผลงานระบบจดรายการสั่งสินค้าอัจฉริยะเพื่อองค์กรธุรกิจท้องถิ่น หรือ iOrder ให้ข้อมูลว่า จากการสำรวจร้านค้าธุรกิจท้องถิ่นในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ร้านค้าที่มีการกระจายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า (Order) นั้นมีความยุ่งยาก และยังไม่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์เข้ามาช่วยเหลือเหมือนกับพวก Modern Trade ทำให้เกิดอุปสรรคในการจดรายการสินค้า ซึ่งปัญหาต่างๆ โดยรวมที่พบ ประกอบด้วย

  1. พนักงานขายต้องจดรายการสินค้าด้วยกระดาษทั่วไป ทำให้สิ้นเปลืองและเสียเวลา เพราะต้องมาคัดลอกใส่ใบเบิกด้วยลายมือบรรจง เพื่อให้พนักงานจัดสินค้าอ่านได้ง่าย ทำให้เกิดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน
  2. การใช้กระดาษจดต้องใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก และแบบฟอร์มบางอย่างต้องพิมพ์ ราคาก็จะแพงกว่ากระดาษขาวปอนด์ ทำให้ใช้กระดาษเปลืองและค่าใช้จ่ายสูง
  3. พนักงานขายต้องจำราคาสินค้าหรือจัดหาสมุดจดราคาเมื่อลูกค้าถามราคาหรือเสนอขายสินค้า เพื่อไม่ให้ผิดพลาดด้านราคาที่เสนอขาย ดังนั้นต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรือประสบการณ์จึงทำงานนี้ได้
  4. การที่จะเพิ่มพนักงานมาช่วยงานจะเป็นเรื่องยาก เพราะฝึกงานให้พนักงานใหม่ต้องใช้เวลา ความอดทน และการจดจำราคาสินค้านั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
  5. หากพนักงานไม่ซื่อสัตย์เรื่องเวลาทำงาน บางครั้งต้องสอบถามลูกค้าที่คุ้นเคย ว่าพนักงานขายของทางร้านได้ไปเยี่ยมหรือไม่และเวลาใด
  6. เมื่อลูกค้าจดรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งแล้ว กว่าจะนำรายการสินค้าที่จดมาได้นั้นมาถึงทางร้านก็เย็นหรือค่ำ ซึ่งทำให้การจัดสินค้าเพื่อไปส่งให้ลูกค้าล่าช้าไปอีก 1 วัน และ
  7. บางรายอาจไม่ใช้การสั่งสินค้าโดยการจด แต่จะใช้การโทรศัพท์ติดต่อกันทำให้สิ้นเปลือง ทำให้ผู้รับสายต้องคอยการติดต่อตลอดเวลาและต้องพร้อมจดอีกด้วย

“สิ่งที่ต้องการตามที่ได้สำรวจผลในท้องถิ่น คือต้องการโปรแกรมและอุปกรณ์ที่สามารถจดรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งได้โดยใช้แทนกระดาษ ซึ่งสามารถจดรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องทั้งราคาและตัวสินค้า สะดวกรวดเร็วโดยมีรายการสินค้าและราคาที่ถูกตรวจทานทุกวัน ทำให้พนักงานขายไม่ผิดพลาดเลย สามารถจดรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการ แล้วส่งรายการสินค้าโดยผ่านระบบเครือข่าย 3G สามารถทำให้รายการสินค้านั้นจะถึงทางร้านได้อย่างรวดเร็วเพื่อจัดสินค้าให้ลูกค้าในวันรุ่งขึ้นได้ทันที สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมาก นอกจากนั้นยังสามารทำให้พนักงานใหม่เรียนรู้งานได้ง่าย เร็ว และถูกต้อง”

e197

ฉบับที่ 197 เดือนพฤษภาคม

กระเป๋าเงิน Virtual เชื่อมเศรษฐกิจดิจิตอล

ผสมผสานฟีเจอร์ที่หลากหลาย มุ่งสู่ผลลัพธ์และการใช้งานจริง
รูปแบบโปรแกรมที่จัดทำขึ้น จะเป็นโปรแกรมที่สามารถบันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งและสามารถส่งการรายงานผลไปได้ทันที หรือจะรวบรวมไว้และสามารถ Sync ส่งข้อมูลไปตามต้องการได้ โดยระบุตำแหน่งพิกัดผู้จดสินค้าว่าอยู่บริเวณใด เพื่อความสะดวกในการบันทึกสถานที่และเก็บข้อมูลสินค้าประจำของร้านค้านั้นๆ มีระบบสแกน Barcode / QR code ที่แต่ละร้านค้าออกแบบ หรือเป็น Barcode ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อสามารถสแกนสินค้าจากสินค้าจริงได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาสินค้าในโปรแกรม สามารถปรับแต่ง User Interface (รูปแบบหน้าตาของโปรแกรม) ได้ตามความต้องการของร้านค้าแต่ละร้านได้ สามารถปรับตำแหน่ง เลื่อนรายการสินค้า / ขยายเต็มจอ และยังสามารถปรับแต่งตัวอักษรให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่เพื่อสามารถอ่านได้ง่ายอีกด้วย

4
3
 
นอกจากนี้ ยังมีระบบการ Sync ถ่ายโอนข้อมูล อัพเดตราคาสินค้าและรายการใหม่ๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่แต่อย่างใด โดยรายการสินค้าสามารถแยกราคาขายได้ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ราคาแบบเงินสด / เครดิต 7 วัน / 15 วัน / 30 วัน หรือจะเป็นประเภทราคาลูกค้าทั่วไป / ลูกค้าสมาชิก / ลูกค้าสมาชิกพิเศษ / ลูกค้า VIP เป็นต้น ซึ่งสามารถปรับแต่งเองได้ อีกทั้งหน้าแสดงสินค้าที่จดสามารถลบ / แก้ไข และปรับแก้ราคารวมอัตโนมัติ ก่อนที่จะบันทึกยังตัวเครื่องหรือถ่ายโอนกลับไปแบบออนไลน์

พัฒนาตรงตามความต้องการ เพื่อประโยชน์อย่างตรงจุด
กลุ่มเป้าหมายของ iOrder หลักๆ จะเน้นไปที่ผู้ประกอบการถ้องถิ่นทั่วไปในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือบริษัทร้านค้าอื่นๆ ที่สนใจ โดยจะพัฒนาตามความต้องการของลูกค้าจริง และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องลงทุนในการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย แท็บเล็ตขนาดพกพา ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android (ตามความต้องการของร้านค้าท้องถิ่นที่สำรวจ เพื่อให้ร้านค้านั้นได้ใช้อุปกรณ์ที่ตนคุ้นชิน และไม่ยุ่งยากในการใช้งาน) และ Apple Developer Account (เพื่อใช้ในการติดตั้งและทดสอบลงบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS)

“เนื่องจากผู้พัฒนาได้อยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จึงสามารถเข้าใจการทำงานของร้านค้าท้องถิ่นที่ประสบปัญหาเช่นนี้ ทั้งในอำเภอหาดใหญ่ และอำเภอใกล้เคียง ทำให้สามารถนำโปรแกรมไปทดลองใช้งานกับร้านค้าที่สนใจทดสอบได้ และสามารถติดตามผลได้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอยู่ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจริง และยังวางแผนการพัฒนาต่อให้เข้ากับหลายๆ ธุรกิจที่ต้องการรับสินค้าเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นร้านมินิมาร์ท ร้านขายเบเกอร์รี่ หรืออื่นๆ ที่มีการรับรายการสินค้าอีกด้วย”

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
ทีมนักศึกษาพัฒนา ระบบให้บริการใช้ไฟฟ้าในร้านกาแฟ ผ่านแอปพลิเคชั่น

งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival)” ครั้งที่ 17...