แอพ “หมอพร้อม” เพิ่ม “Digital Health Pass” รองรับเดินทางในประเทศ

"หมอพร้อม" เพิ่มฟีเจอร์ “Digital Health Pass” ใช้แสดงตัวรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code เพื่อเดินทางภายในประเทศกับ 7 สายการบิน

แอพ “หมอพร้อม” เพิ่มฟีเจอร์ “Digital Health Pass” ใช้แสดงตัวรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบ QR Code บน “หมอพร้อม” เพื่อเดินทางภายในประเทศกับ 7 สายการบิน

 

โดย Digital Health Pass มีการแสดงข้อมูลทั้งหมด 3 ส่วน คือ

1) ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยฉีดวัคซีนทั่วประเทศ

2) ผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR จากสถานพยาบาลที่เข้าร่วม และผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK จากคลินิกและร้านขายยาที่เข้าร่วม

3) ผลการตรวจหา antibody ชนิด IgG ใน serum

 

ทั้งนี้ Digital Health Pass สามารถใช้แสดงสถานะการฉีดวัคซีนและผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เพื่อเข้ารับบริการในร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ต่างๆ และใช้ยืนยันสถานะสำหรับการเดินทางภายในประเทศได้

 

 

ประชาชนจะได้รับ Digital Health Pass เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากสถานพยาบาลที่กระทรวงกำหนด ซึ่งจะมีตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงสาธารณสุขรับรอง

 

หากใครฉีดวัคซีนครบแล้วแต่ยังไม่ได้รับ Digital Health Pass สามารถตรวจสอบการส่งข้อมูลกับทางโรงพยาบาลที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

 

ส่วนเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวนั้น Digital Health Pass มีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและอ่านข้อมูล รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยี block chain และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ.

 

นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถแสดงเอกสารดิจิทัลแบบย่อบน Digital Health Pass ให้กับผู้ให้บริการตรวจสอบ ผ่านการให้ความยินยอมของผู้ถือเอกสารตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ทุกคนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่ส่งข้อมูลผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เข้ามาในระบบหมอพร้อม ได้ที่ facebook.com/790149031364005/posts/1441569432888625

 

ดาวน์โหลด “หมอพร้อม Application” ได้ที่

iOS > shorten.moph.go.th/api/item/b-rMEjDnT

Android > play.google.com/store/apps/details?id=com.mor.promplus

 

 ข่าวจาก
  facebook.com/Mohpromt/posts/1456679398044295