เปิดตัว ai แปลงข้อความเป็นเสียง – ใส่อารมณ์และสำเนียงได้หลากหลาย

เปิดตัวระบบ ai. ที่สามารถแปลงข้อความเป็นเสียงได้ โดยใส่อารมณ์ต่างๆและเปลี่ยนสำเนียงพูดได้หลากหลาย ...

บริษัทผลิตการ์ดจอชื่อดัง NVIDIA เปิดตัวระบบปัญญาประดิษฐ์ ( ai. หรือ artificial intelligence )  ที่สามารถแปลงข้อความเป็นเสียงได้อย่างซับซ้อนหลากหลายขึ้น

 

… เช่นสามารถอ่านตัวอักษรบทพูดในเอกสาร  แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นระดับเสียงสูงต่ำสั้นยาวที่หลากหลายขึ้น,  และใส่อารมณ์ต่างๆในสำเนียงพูดได้ด้วย

 

นอกจากนี้ยังสามารถแปลงให้กลายเป็นเสียงบุคคลหนึ่ง  ให้กลายเป็นอีกบุคคลซึ่งต่างเพศต่างวัยกันได้  หรือจะเปลี่ยนโทนเสียงให้ต่างจากต้นฉบับก็ได้  เพราะมีการแปลงไปเป็นข้อความตักอักษรก่อนนั่นเอง

 

ประโยชน์เบื้องต้นที่ทาง Nvidia วางไว้  คือใช้สังเคราะห์เสียงในเกมได้โดยไม่ต้องอาศัยการอัดเสียงคนไว้เผื่อทุกคำ,  หรือใช้เพื่อผู้พิการทางการพูด,  ฯลฯ

 

 

 ข่าวจาก

  blogs.nvidia.com/blog/2021/08/31/conversational-ai-research-speech-synthesis-interspeech

 

 ภาพจาก

  blogs.nvidia.com/blog/2020/09/24/conversational-ai-gtc