Paypal เปิดให้คนไทยสมัครได้อีกครั้ง – ผู้ใช้เดิมกลับมาใช้ได้ใหม่ แต่ต้องยืนยันตัวตนภายใน 18 กุมภาฯ 65

"เพย์พาล" เปิดรับผู้ใช้งานใหม่ในไทยอีกครั้ง หลังจากปิดรับสมัครในไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยการกลับมาครั้งนี้ ก็ได้กำหนดเงื่อนไขให้เข้ากับกฎหมายในประเทศไทยมากขึ้น

Paypal เปิดรับผู้ใช้งานใหม่ในไทยอีกครั้ง หลังจากปิดรับสมัครในไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยการกลับมาครั้งนี้ ก็ได้กำหนดเงื่อนไขให้เข้ากับกฎหมายในประเทศไทยมากขึ้น
ผู้ใช้เก่าที่เปิดบัญชีก่อน 7 มีนาคม 2564 ต้องทำการยืนยันตัวตนและยอมรับเงื่อนไขใหม่ของ Paypal ประเทศไทย ส่งบัญชีเชิงธุรกิจต้องทำ KYB (Know Your Business) ซึ่งผู้ใช้เก่าทยอยได้รับอีเมลแจ้งจากทาง Paypal กันแล้ว
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากการเปิดให้สมัครผู้ใช้งานใหม่ในไทย ทั้งแบบทั่วไปและแบบธุรกิจมีดังนี้
การเก็บเงินและถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
– ผู้ใช้งานแบบส่วนตัวจะเก็บเงินในบัญชี Paypal และถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้
– ผู้ใช้แบบธุรกิจที่ผ่านการยืนยัน KYB สามารถเก็บเงินและถอนเข้าบัญชีธนาคารไทยที่ผูกไว้ได้เท่านั้น ถอนเข้าธนาคารประเทศอื่นๆไม่ได้
VAT
– มีการเก็บ Vat 7% โดยคิดจากค่าธรรมเนียมของ Paypal ทั้งหมด ผู้ใช้จะได้รับใบแจ้งภาษีระบุภาษีที่เรียกเก็บ
การชำระเงินและโอนเงิน
– บัญชีทั้งสองประเภทไม่สามารถโอนหรือรับเงินระหว่างประเทศได้ ต้องเป็นสกุลไทยบาทเท่านั้น แต่ในเชิงพาณิชย์ยังชำระสกุลเงินอื่นๆได้
– บัญชีธุรกิจใช้บริการ Payouts ในการโอนหรือชำระเงินไม่ได้อีกต่อไป
– บัตรเดบิตธนาคารในประเทศที่ผูก Paypal ชำระเงินในไทยไม่ได้ แต่ชำระบริการต่างประเทศได้ ส่วนบัตรเครดิตได้ทั้ง 2 อย่าง
ทั้งนี้หลัง 18 กุมภาพันธ์ปี 2565 ผู้ใช้ทั้งสองประเภทที่ไม่ยืนยันตัวตนจะถูกจำกัดสิทธิ์โดยไม่สามารถชำระหรือโอนไปบัญชี Paypal อื่นได้ ยอดเงินคงเหลือก็จะถูกโอนเข้าธนาคารที่ผูกบัญชีอัตโนมัติ และถูกโอนย้ายบัญชีเป็น Paypal ประเทศไทยทันที
บัญชีส่วนบุคคลของ PayPal Thailand จะใช้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการในเว็บไซต์ต่างๆได้ แต่ช่วงแรกยังไม่สามารถรับชำระเงิน, เก็บในบัญชี, และถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้
ส่วนบัญชีธุรกิจของ PayPal Thailand ที่จดทะเบียนในไทย สามารถรับชำระเงิน, เก็บในบัญชี, และถอนเงินบาทไปยังบัญชีธนาคารของไทยได้
การสมัครบัญชีธุรกิจของ PayPal Thailand กำหนดว่าต้องเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนในไทย ต้องมีหมายเลขจดทะเบียนธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานในประเทศ ซึ่งอาจเป็นหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักได้
ในกรณีที่มีหลายธุรกิจ สามารถใช้หมายเลขธุรกิจอื่นได้ แต่ต้องเป็นหมายเลขที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
ส่วนการเปิดบัญชีธุรกิจเพื่อรับเงินจากต่างประเทศ ไม่จำเป็นต้องจดนิติบุคคล เป็นบุคคลธรรมดาได้ แต่ต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ประเภทบุคคลธรรมดากับกระทรวงพาณิชย์

 

 

 ข่าวจาก
  paypal.com/th/webapps/mpp/thailand-relaunch-faq

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

รู้จัก UX / UI Designer สายอาชีพมาแรงยุคดิจิตัล

อาชีพสาย UI และ UX ต้องทำอะไรบ้าง ? ต่างกันอย่างไร ? และมีเทคนิคเครื่องมืออะไรบ้างในการทำงาน ? มาลองอ่านอย่างคร่าวๆกัน