SMEs ต้องรอดในยุคอุตสาหกรรม 4.0

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ปัญหาใหญ่ของ SME คือมีจำนวนมาก แต่ยังไม่เข้มแข็งมากพอ เพราะว่าขาดความรู้ในเรื่องการจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นปัญหาสะสมที่ต้องแก้จากภายใน รวมถึงการนำความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นก็ยังมีอยู่เป็นส่วนน้อย ซึ่งทางรัฐบาลกำลังพยายามส่งต่อความรู้และช่วยเหลือผ่านหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด รวมถึงจัดตั้งกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ และกองทุนฟื้นฟู SME ที่มีปัญหาให้กลับมายืนได้อีกครั้ง

งาน SME REVOLUTION : เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นอีกช่องทางที่รัฐบาลช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยการจัดนิทรรศการ บริการจากสถาบันการเงิน สัมมนาเพื่อพัฒนาธุรกิจ และพื้นที่แสดงกลไกในการขับเคลื่อนและให้บริการต่อ SME อาทิการให้คำปรึกษา ศูนย์พัฒนาออกแบบ Industry Tranformation Center เป็นต้น ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษา หรือเข้าชมผลงาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ก็สามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ เพลนารี ฮอลล์ 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.SME-Revolution.com หรือ www.facebook.com/SMErevolution2017