Thaivans ค้นหาจุดบริการรถตู้ อนุสาวรีย์ชัยฯ ด้วยแอพฯ

รถตู้โดยสารสาธารณะเป็นวิธีการเดินทางที่หลายคนเลือกใช้บริการ เพราะสะดวกสบาย รวดเร็วและมีหลายพื้นที่การให้บริการ จุดศูนย์กลางที่มีรถตู้โดยสารให้บริการจำนวนมากคงหนีไม่พ้นบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่มีรถตู้ให้บริการทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งในแต่ละพื้นที่อาจจะมีมากกว่า 1 จุดให้บริการ ระยะเวลา หรือราคาที่ต่างกัน แต่เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงข้อมูลเหล่านี้

ภูมิ  สุคันธพันธ์ (ภูมิ), ชนทิพา มาลี (นุบนับ), ธันยพัฒน์ อารมณ์ชื่น (แป๋ม), ธาดารัตน์ เฉวียงหงษ์ (แพร), อภิรัตน์ ฤกษ์อภิเดชา (จุ๊บแจง) และณัฐนันท์  แย้มนุ่น (หมิว) นักศึกษาภาควิชามีเดียอาร์ต โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภูมิ สุคันธพันธ์ (ภูมิ), ชนทิพา มาลี (นุบนับ), ธันยพัฒน์ อารมณ์ชื่น (แป๋ม), ธาดารัตน์ เฉวียงหงษ์ (แพร), อภิรัตน์ ฤกษ์อภิเดชา (จุ๊บแจง) และณัฐนันท์ แย้มนุ่น (หมิว) นักศึกษาภาควิชามีเดียอาร์ต โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภูมิ  สุคันธพันธ์ (ภูมิ), ชนทิพา มาลี (นุบนับ), ธันยพัฒน์ อารมณ์ชื่น (แป๋ม), ธาดารัตน์ เฉวียงหงษ์ (แพร), อภิรัตน์ ฤกษ์อภิเดชา (จุ๊บแจง) และณัฐนันท์  แย้มนุ่น (หมิว) นักศึกษาภาควิชามีเดียอาร์ต โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำปัญหานี้มาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคมอย่างแอพพลิ-เคชั่น Thaivans ที่ใช้ค้นหาจุดจอดรถตู้ย่านอนุสาวรีย์ฯ
สร้างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์จริง

“เริ่มจากตัวเองเป็นคนที่ใช้บริการรถตู้โดยสารมาตลอด โดยใช้เส้นทางเดิมมาเป็นระยะเวลา 3  ปี ซึ่งเป็นการเดินจากจุดต่อรถ ไปยังท่ารถตู้ที่อ้อมไกลมาก แต่ความบังเอิญวันหนึ่ง มีโอกาสกลับพร้อมเพื่อน ซึ่งเพื่อนคนนี้พาไปขึ้นอีกจุดจอดรถที่ใช้ระยะทางเดินใกล้กว่า ทำให้เราคิดว่านี่เป็นปัญหาสำหรับหลายๆ คน เพราะอย่างเราใช้มาหลายปียังไม่รู้อะไร แล้วคนที่เคยมาครั้งแรก และไม่มีข้อมูลอะไรมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายในการเดินวนรอบและตรวจสอบด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงหยิบปัญหาตรงนี้เพื่อมาทำเป็นโปรเจ็กต์จบ เพราะคิดว่าถ้ามันออกมาได้ดีก็จะเป็นประโยชน์กับคนจำนวนมาก” น้องภูมิ ผู้เสนอความคิดบอกถึงที่มาของการทำแอพฯ Thaivans

app2

ฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกที่สุดคือ “อยู่ที่นี่” กดเลือกบริเวณที่อยู่ของตัวเองทางแอพพลิเคชั่นจะบอกพิกัดของรถตู้โดยรอบ ซึ่งทำให้เรามารถเลือกใช้บริการได้ในจุดที่ใกล้กับเรามากที่สุด

ด้วยความที่เรียนมาทางด้านการออกแบบ ดังนั้นการจัดทำแผนที่สัญลักษณ์ที่มีข้อมูลจุดจอดรถ เส้นทางการเดินรถ ราคา และเวลาการให้บริการ ทุกขั้นตอนต้องผ่านกระบวนการคิดโดยละเอียด โดยเริ่มจากทำสัญลักษณ์กับตัวอักษรชุดเดียวกัน ทุกส่วนที่สำคัญจะมีไอคอนส่วนตัว และส่วนอื่นๆ จะเป็นวงกลม ในการใช้สีก็มีกระบวนการศึกษาความเหมาะสม โดยจุดแรกเริ่มจากเกาะดินแดงที่กำหนดว่าเป็นสีแดง และฝั่งตรงข้ามจะเป็นสีคู่ตรงข้าม เพื่อให้มีความโดดเด่นของแต่ละโซนพื้นที่

สำรวจความคิดเห็นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในแอพฯ
ส่วนของการทำงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย กว่าจะเป็นชิ้นงานนี้ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี เพราะในการค้นหาเส้นทางและจุดจอดรถตู้ภายในบริเวณอนุสาวรีย์ฯ มีหลายจุดที่มีการเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการ ทำให้การลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลส่วนนี้ใช้ระยะเวลา 1 ปีโดยประมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูล

ในการทดลองระยะแรกได้นำป้ายสัญลักษณ์ไปวางในพื้นที่อนุสาวรีย์ฯ พร้อมทั้งทำการสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ เพียงวันแรกที่นำไปตั้งไว้มีผู้ให้ความสนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีการถ่ายภาพและแชร์ในโซเชียลมีเดีย ทั้งยังมีเสียงเรียกร้องให้นำไปพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น

e201

ฉบับที่ 201 เดือนกันยายน

เป้าหมายของ StartUp และการเลือก Exit

เมื่อเริ่มมีผู้คนสนใจ จึงคัดเลือกความต้องการเพิ่มเติมของผู้ใช้บริการว่าสามารถตอบโจทย์ได้หรือไม่ ต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติมที่จะช่วยให้การใช้งานสะดวกขึ้น และได้นำผลเหล่านี้มาคัดกรองว่าปัญหาไหนที่ควรแก้ไขจริงๆ และศึกษาต่อไปว่าจะใช้วิธีการใดแก้ปัญหา

“การจะนำข้อแนะนำมาใส่ในชิ้นงานเราต้องคิดว่าต้องเป็นการแก้ไขปัญหาจริงๆ และเอาปัญหานี้มานำเสนอ และมาลุยว่าต้องแก้ไขปัญหาอะไรบ้าง เพราะเราคงไม่สามารถใส่ทุกข้อเสนอแนะเข้าไปในแอพฯ ได้ อย่างเช่น ข้อผิดพลาดการให้บริการ หรือว่าอะไรก็ตามที่เกิดจากการกระทำของบุคคล เราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในส่วนนี้ได้”

เป็นส่วนเล็กๆ ที่สร้างสรรค์สังคม
สำหรับปัจจุบัน ตัวแอพพลิเคชั่นอยู่ในช่วงเพิ่มเติมและตรวจสอบข้อมูล โดยเมื่อพัฒนาจากป้ายที่มีพื้นที่จำกัดมาอยู่บนแอพพลิเคชั่น จึงได้นำผลสำรวจที่ได้ทำร่วมกับการตั้งป้ายมาวิเคราะห์ข้อมูลว่าควรจะเพิ่มส่วนไหน เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการมากที่สุด จึงมีการบอกพิกัดของห้องน้ำ และตู้เอทีเอ็มเข้าไปด้วย และฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกที่สุดคือ “อยู่ที่นี่” กดเลือกบริเวณที่อยู่ของตัวเองทางแอพพลิเคชั่นจะบอกพิกัดของรถตู้โดยรอบ ซึ่งทำให้เรามารถเลือกใช้บริการได้ในจุดที่ใกล้กับเรามากที่สุด โดยล่าสุดมีการติดต่อขอข้อมูลรถตู้ที่ลงทะเบียนกับขสมก. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำขึ้น ซึ่งนอกจากนี้ยังจะเปิดให้มีการแจ้งแก้ไขข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่จะเป็นอีกช่องทางที่ทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วและอัพเดตอยู่ตลอดเวลา

แอพพลิเคชั่นตัวเต็มที่กำลังจะปล่อยให้ดาวน์โหลดเร็วๆ นี้จะสามารถใช้งานได้ 2 ภาษา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติด้วย รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยสามารใช้งานออฟไลน์ได้ ส่วนการติดตามข่าวสารหรือสอบถามเรื่องการเดินทางโดยรถตู้โดยสารในตอนนี้สามารถติดต่อได้ทางเฟซบุ๊ก Thaivans

“การจัดทำผลงานชิ้นนี้เราก็หวังว่าจะให้แอพพลิเคชั่น Thaivans ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆ ในช่วงแรกที่เริ่มทำคนส่วนใหญ่ก็ไม่คิดว่าเป็นผลงานนักศึกษา แต่เราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเพื่อจะได้วางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้น”

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

ทอ-ไอ-ยอ-ไทย-applicaition
ทอ-ไอ-ยอ-ไทย สอนน้องอ่านภาษาไทย เบื้องต้น

ช่วงเริ่มต้นในการเรียนรู้ภาษา ยังคงเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเสมอ โดยเฉพาะกับเด็กๆ ทีเริ่มเข้าโรงเรียนและเรียนรู้ภาษาอย่างจริงจังที่มาก กว่าการพูด ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยของเด็กเล็ก ยังคงมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด...