การยิงโฆษณาบนเฟสบุ้คในไทย ต้องจ่าย VAT 7% ตั้งแต่กันยาฯนี้ไป

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 นี้ไป ผู้ซื้อโฆษณาบน Facebook ในประเทศไทย จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตรา 7% 

จากกฏหมายใหม่ในไทย  ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 นี้เป็นต้นไป ผู้ซื้อโฆษณาบน Facebook ในประเทศไทย จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตรา 7%  เช่นเดียวกับการซื้อสินค้าหรือบริการอื่นๆ

 

ซึ่งการตัดสินว่าจะใช้เรทภาษีของประเทศไทยนั้น   ดูที่ 2  เงื่อนไข   ถ้าเข้าข่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือทั้งสองอย่าง) ก็ถือว่าต้องจ่าย VAT 7%

 

เงื่อนไขแรกดูที่การตั้งค่า “กลุ่มเป้าหมาย” ที่จะให้เห็นโฆษณา  เช่นถ้าตั้งว่าให้คนที่อยู่ในประเทศไทยเห็น  ก็ต้องจ่าย VAT 7% ตามเรทไทย  แม้ผู้ซื้อจะอยู่ในต่างประเทศก็ตาม

 

เงื่อนไขที่สองก็คือ  ผู้ซื้อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือบุคคลนั้น ตั้งอยู่ในประเทศไทย  ซึ่งกรณีนี้แม้ว่าจะซื้อโฆษณายิงออกไปต่างประเทศ  ก็ต้องจ่าย VAT 7%   และในการตั้งค่าชำระเงิน ก็ต้องเพิ่มข้อมูลหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไว้ด้วย

 

แต่กรณีของ Facebook นี้ ทางเฟสบุ้คชี้แจงว่าจะไม่บวก VAT ในระบบซื้อโฆษณา  โดยผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการประเมินตนเองและการจ่าย VAT ภายใต้การเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยเอง

 

ทั้งนี้ VAT จะถูกเพิ่มทุกครั้งที่ผู้ใช้ถูกเรียกเก็บค่าโฆษณา เนื่องจากจะมีการบวกเข้ากับค่าบริการ ไม่ว่าจะซื้อโฆษณาบน Facebook เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือส่วนตัวก็ตาม

 

และสุดท้ายทาง Facebook ประกาศว่าไม่สามารถให้คำแนะนำด้านภาษีได้   โดยใครมีข้อสงสัย ก็ต้องไปติดต่อกรมสรรพากรในประเทศไทยด้วยตัวเอง

 

 

 ข่าวจาก
  facebook.com/business/help/562800201396939

 ภาพจาก

pxfuel.com/en/free-photo-jrazl