กฏหมายใหม่ใช้ทั่วไทยแล้ว – ห้ามคนขับหยิบจับมือถือใช้ขณะขับรถ

จากนี้ไป การขับรถไปคุยไป ต้องใช้หูฟังเท่านั้น ห้ามหยิบจับมือถือขณะขับ ถ้าจำเป็นต้องหยิบจับก็ต้องจอดรถก่อน ...

ข้อกฏหมายใหม่ที่คนมีรถทั่วไทยต้องรู้  เมื่อราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ขณะขับรถ พ.ศ. 2565 แล้ว

 

สาระสำคัญคือการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถเอาไว้ ว่าให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย หรืออุปกรณ์เสริม เพื่อการพูดคุย โดยที่คนขับไม่ต้องจับมือถือ

 

อีกข้อคือ ต้องติดอุปกรณ์เสริมที่ยึดโทรศัพท์มือถือเอาไว้ที่บริเวณคอนโซลหน้าตัวรถ โดยต้องไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ด้วย

 

และอีกข้อก็คือ กรณีผู้ขับขี่มีความจำเป็นต้องถือ จับ หรือสัมผัสโทรศัพท์มือถือ  ผู้ขับขี่ต้องหยุดหรือจอดรถในสถานที่สำหรับจอดรถอย่างปลอดภัยก่อน จึงจะหยิบจับใช้โทรศัพท์มือถือได้

 

กฏหมายนี้ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 และประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข่าวจาก

 ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D239S0000000001400

ภาพประกอบจาก

 bbc.com/news/uk-36475180

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

แอพ YouTube เพิ่มเครื่องมือ “Recap 2022” ในส่วน Music ให้แต่ละคนดูสรุปการฟังเพลงในปีที่ผ่านมาได้

“ยูทูบ มิวสิค” เพิ่มเมนู Recap 2022 สรุปสถิติการฟังเพลงส่วนตัว ให้ผู้ใช้แต่ละคน ดูไฮไลท์การฟังเพลงของตัวเองตลอดปีที่กำลังจะผ่านไป …