ก.ล.ต. ออกมาเตือนธุรกรรม DeFi ต้องอยู่ใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต. ออกประกาศเตือนผู้ประกอบธุรกิจ DeFi ต้องได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด และต้องดำเนินงานภายใต้กฏเกณฑ์ ...

ในโลกของเงินคริปโต  นอกจากการซื้อเงินหรือซื้อเหรียญไว้เก็งกำไรแล้ว   ก็ยังมีการนำเหรียญไปฝาก ( yield farming ) ให้คนอื่นๆกู้

 

ซึ่งกระบวนการนี้นิยมเรียกรวมๆว่า DeFi ( ย่อจาก Decentralized Finance ) หมายถึงการฝากเงินและกู้เงินแบบไม่ผ่านตัวกลาง เพราะมีระบบ smart contract แบบ blockchain แบบไร้ศูนย์กลางทำงาน

 

แต่วงการ DeFi หลายโครงการก็มีการโกงเงินหนี  เช่นที่มีข่าวระดับโลกไปไม่นานนี้  …ล่าสุดทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงออกประกาศเตือนว่า การออกโทเคนดิจิตัลต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด

 

ก.ล.ต. ยังกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านนี้  ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตามประเภทที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

 

ซึ่ง “ผู้ประกอบธุรกิจด้านนี้”  ปัจจุบันก็มีทั้ง ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัล (exchange) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัล (broker) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิตัล (dealer) ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิตัล (private fund management) และที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิตัล (investment advisor)

 

และถ้าผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลนำโทเคนดิจิตัลที่ออกเสนอขายไปจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกและจดทะเบียน (Listing Rules) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 

นอกจากนี้ กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การให้กู้ยืม ให้รางวัล หรือชิงโชคต่าง ๆ อาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งหมดนี้  ถ้าฝ่าฝืน ก็จะเป็นการออกเสนอขายโทเคนดิจิตัลหรือการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิตัลฯ รวมทั้งศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย  เช่นพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิตัลฯ)

 

ฝ่ายผู้ซื้อขายนั้น ก็ควรศึกษาโครงการ DeFi ก่อนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในทางเทคนิคด้านความปลอดภัย รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไข และฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นบนระบบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และควรตรวจสอบว่าผู้ให้บริการเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัลที่ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายอื่นหรือไม่

 

ใครที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้จากแอปพลิเคชั่น SEC Check First หรือเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th หัวข้อ สินทรัพย์ดิจิตัล และสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร 1207

 

 

 ข่าวจาก
sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=8976

 ภาพประกอบจาก

  pixabay.com/photos/bitcoin-litecoin-cryptocurrency-6231930