เผย top 5 ซอฟต์แวร์ทำงานออนไลน์ยอดฮิต Slack,Zoom,Team,Meet,Calendar

ผลสำรวจความนิยมใช้เครื่องมือทำงานร่วมกันออนไลน์ "Best Collaboration Tools 2021" ...

เผยผลสำรวจความนิยมใช้เครื่องมือทำงานร่วมกันออนไลน์ “Best Collaboration Tools 2021” จากกลุ่มตัวอย่างเกือบ 5 หมื่นคน  โดยแบ่งรายงานผลเป็นเครื่องมือประเภทต่างๆ ดังนี้

– แชท

Slack 47%, Microsoft Teams 32%, Skype 14%

 

– ประชุมออนไลน์

Zoom 44%, Microsoft Teams 33%, Google Meet 29%

 

– ปฏิทิน

Google Calendar 59%, Outlook 37%, Exchange 13%

 

– แบ่งปันความรู้ในองค์กร

Confluence 34%, Google Docs 23%, Google Drive 21%

 

– แบ่งปันไฟล์

Google Drive 42%, OneDrive 23%, Sharepoint 14%

 

– แก้เอกสารร่วมกัน

Google Docs/Sheets 39%, Microsoft 365 – 36%, Confluent 26%

 

– ประสานงานในทีม

Confluence 35%, Jira 32%, Microsoft Teams 30%

 

 

การสำรวจนี้ทำโดยบริษัท JetBrains โดยแบ่งเป็นเครื่องมือทั่วไป (online collaboration tools) และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (software development collaboration tools) ซึ่งข้อมูลด้านบนเป็นเฉพาะประเภทเครื่องมือทั่วไป

 

และสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละประเภทนั้น อ่านได้จาก  blog.jetbrains.com/space/2021/07/16/best-collaboration-tools