นายกฯสั่ง กสทช. พร้อมตัดเน็ตผู้เสนอข่าวที่สร้างความหวาดกลัว

นายกฯประยุทธ์ออกข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 29 ห้ามไม่ให้เสนอข่าวที่ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว ...

ในยุคโควิด นอกจากคนไทยต้องระวังไม่ให้ป่วยแล้ว ยังต้องระวังตัวขั้นสูงสุด ในการแสดงความเห็นหรือการแชร์ข่าวของตัวเองด้วย

 

เมื่อล่าสุดนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 29 มาแล้ว  โดยห้ามไม่ให้เสนอข่าวที่…

 

  “มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว
หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน”

 

นอกจากนั้น คำสั่งยังกำหนดให้หน่วยงาน กสทช. สั่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกราย ตรวจสอบ ip address ของผู้เสนอข่าวหรือข้อความที่เข้าข่ายฯ และให้ตัดอินเตอร์เน็ตทันที แล้วแจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินคดีต่อไปด้วย

 

 ข่าวจาก
  ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/170/T_0001.PDF